Vores 5 prioriterede indsatsområder

I Spar Nord har vi forpligtet os på at indføre en ansvarlig og bæredygtig praksis på tværs af alle forretningsområder samt overfor vores medarbejdere, kunder og omverden. Det gør vi med afsæt i 5 prioriterede indsatsområder.

arrow-right

Ansvarlige investeringer

Spar Nord udbyder og formidler investeringsprodukter til privat- og erhvervskunder og tilbyder investeringsløsninger, der er tilpasset den enkelte kundes tidshorisont og risikoappetit. Vi tror på, at ansvarlighed og fokus på hensynet til bæredygtighedsrisici går hånd i hånd med ambitionen om at skabe langsigtede, attraktive afkast.

Seneste nyheder