Gå til hovedindhold

Spar Nord vært for Klimaalliancen

Nyhedsrummet · ESG

Det var ESG, der var på dagsordenen, da Spar Nord torsdag d. 28. september bød indenfor på bankens hovedsædet i Aalborg til nuværende og kommende medlemmer af Klimaalliancen i Aalborg Kommune.

I Spar Nord er et helt centralt fokus i arbejdet med ESG at indgå aktivt i samarbejder og partnerskaber, som kan bidrage positivt til arbejdet med bæredygtighed, klima og samfundsudfordringer. Derfor var det også helt naturligt for banken at tilslutte sig Klimaalliancen i Aalborg Kommune i december sidste år.

Den 28. september var Spar Nord så vært for alliancens netværksmøde, hvilket ligger fint i tråd med arbejdet med ESG internt i landets 5. største bank.

- Vi ønsker at stille os selv og vores viden til rådighed for andre klimapartnere og naturligvis også at få et indblik i, hvad det konkret er for udfordringer virksomhederne står med i forhold til deres bæredygtighedsrejse. Vi tror på at samarbejde og partnerskaber er vejen frem, og derfor er det helt oplagt, at vi inviterer indenfor til et arrangement som dette, fortæller Ninna Holch Jakobsen, afdelingsdirektør i ESG og Bæredygtighed i Spar Nord.

Udover et oplæg om Spar Nords egen bæredygtighedsrejse og arbejde med området, fik de fremmødte repræsentanter fra Klimaalliancen oplæg fra ESG-konsulenter hos landbrugsrådgivningsvirksomheden Agri Nord og om bæredygtig udvikling for SMV’er fra Erhvervshus Nordjylland.

Forskellige udfordringer, men fælles målsætning
Deltagerne var vidt forskellige steder i deres ESG-arbejde, og dermed var det også meget forskelligt, hvad deltagerne håbede at få ud af mødet.

For Hjørring Kommune handlede dagen først og fremmest om at få værktøjer til at kunne være sparringspartner for Hjørring Kommunes erhvervsliv.

- Vi har selvfølgelig et stort ønske om at understøtte vores lokale erhvervsliv – også i forhold til grøn omstilling og ESG, hvor de bliver mødt med flere og flere krav, og den opgave de står overfor, skal vi kunne understøtte dem i. Vi er spændte på at blive klogere på, hvilke roller de forskellige aktører har og hvordan man kan samarbejde, fortalte Christina Rosenkilde-Jepsen, teamleder i Hjørring Kommunes miljøafdeling.

I Aalborg-virksomheden Mad Med Mest, der leverer frokostordninger og kantinedrift til virksomheder, er man begyndt at blive mødt af de første krav om dokumentation for ESG-området fra kunderne.

- Vores største udfordring er at vi har været enormt dygtige til at håndtere rigtig meget af det, der falder ind under ESG, mens den største udfordring er, at vi har et efterslæb med dokumentationen, selvom vi efterhånden er kommet godt med på den front, fortalte Michel Lycoops, medejer af Mad Med Mest.

Særligt Spar Nords oplæg var ifølge ham inspirerende for Aalborg-virksomheden.

- Oplægget fra Spar Nord var rigtig spændende, fordi I har en størrelse, der gør, at I er længere i processen og bliver mødt af højere krav end små og mellemstore virksomheder bliver - endnu. Den måde man arbejder systematisk med ESG-området i banken er helt sikkert noget vi vil lade os inspirere af, fortæller han.

ESG-området kan virke overvældende medgiver Ninna Holch Jakobsen, der dog opfordrer til at kaste sig ud i det og tage hul på arbejdet.

- Mit bedste råd til dem, der skal i gang med ESG er at starte med de lavthængende frugter. Det kunne for eksempel være at begynde at måle på medarbejdertilfredshed, sygefravær eller kønsfordeling i ledelsen. Det handler om at spise elefanten i små bidder og vigtigst af alt om at komme i gang, så man kan oparbejde forståelse for begreber og metoder. Og så kan man altid bygge på over tid, slutter hun.

Publiceret d.
3. oktober 2023