Spar Nord indgår klimapartnerskabsaftale med Aalborg Kommune

Jan · Nyhedsrummet · Klimaalliance

I forbindelse med Spar Nords ESG-indsats tilslutter banken sig nu Klimaalliancen i Aalborg Kommune. Udover nogle konkrete forpligtelser for banken selv, er det ambitionen at bidrage til at drive den grønne omstilling i kommunen som en aktiv sparringspartner for virksomheder og institutioner i netværket.

Klima- og miljøbelastninger er væsentlige samfundsudfordringer, som Spar Nord føler et medansvar for at løse. Derfor arbejder banken løbende på dels at nedbringe egen CO2-udledning og dels via samarbejder med andre at bidrage til den grønne omstilling.

- Det er en del af vores strategi ikke blot at tage ansvar for vores egen udledning, men også engagere os aktivt i klimapartnerskaber med andre, og derfor er det helt naturligt for banken at tilslutte sig Klimaalliancen i Aalborg Kommune. Vi glæder os over, at der er så stor opbakning – ikke bare i kommunen, men i hele regionen – til at ville gå forrest i forhold til den grønne omstilling, fortæller ESG-officer i Spar Nord Ninna Holch Jacobsen, og bakkes op af Jacob Jensen, områdedirektør i Spar Nord Aalborg:

- I Spar Nord er vi meget bevidste om, at hver eneste investerings- og udlånskrone har en større eller mindre påvirkning på klima og miljø. Ligeledes har vi, ligesom resten af den finansielle sektor, påtaget os et særligt ansvar for at gå forrest i den grønne omstilling, forklarer han, og fortsætter:

- Helt lavpraktisk betyder det, at når vores rådgivere er i dialog med kunderne, så taler vi med dem om bæredygtighed – både når det handler om kundernes bæredygtighedspræferencer i forhold til investeringer eller deres finansiering af bil, bolig og virksomhed, forklarer Jacob Jensen, direktør i Spar Nord Aalborg.

Det første klimapartnerskab af mange
Det er forhåbningen at medlemskabet i Klimaalliancen kan give Spar Nord mulighed for via netværket at blive en aktiv medspiller i endnu flere konkrete partnerskaber, der kan skubbe på den grønne omstilling i Aalborg og Nordjylland.

- Derudover håber vi, at samarbejdsaftalen kan inspirere, så andre af bankens afdelinger kan indgå lignende aftaler med deres respektive kommuner, slutter Ninna Holch Jacobsen.

Publiceret d.
2. december 2022