Presse

Presse

Vi lægger vægt på en imødekommende dialog om Spar Nord og de begivenheder, som har betydning for banken. Vi bidrager løbende til debatten om bl.a. boligmarked, forbrugeradfærd og samfundsøkonomi ved at tilvejebringe analyser og perspektiver med bred appel og journalistisk relevans.

Kontakt os

Topfoto Presse 1050X850

Seneste pressemeddelelser

Pressechef Neel Rosenberg
Afdelingsdirektør, Kommunikation

Neel Rosenberg

Det er min vigtigste opgave at sikre, at Spar Nord til enhver tid stiller retvisende, relevant og rettidig information til rådighed for bankens interessenter. Ring eller skriv endelig til mig, hvis du har spørgsmål eller kommentarer.