Gå til hovedindhold
  • Nyhederarrow-right-1
  • Hvor ansvarlige er dine investeringer? Ny funktion i net- og mobilbank giver dig indsigt

Ny funktion i net- og mobilbank giver dig indsigt

Artikel · Ansvarlige Investeringer

Bæredygtighed spiller en afgørende rolle for mange investorer, og som kunde i Spar Nord kan du nu følge dine investeringers ESG-nøgletal og få overblik over håndteringen af de væsentligste ESG-risici og muligheder.

Virksomheder bliver i stigende grad vurderet ud fra, hvordan de håndterer de muligheder og risici, der er indenfor bæredygtighedsområdet. Det handler ikke kun om miljø og klima, men også om hvordan virksomheder behandler medarbejdere, og hvor ansvarlig en ledelse, de bedriver. Tilsammen fortæller det noget om, hvor bæredygtig og modstandsdygtig en virksomheds forretningsmodel er på sigt.

Behovet for at man som investor nemt kan orientere sig og indhente information om en given virksomheds ESG-nøgletal, er således også stigende - og hvis du er kunde i Spar Nord, er der godt nyt på den front.

Ny digital løsning i din mobil- og netbank

Spar Nord introducerer – i samarbejde med datacentralen BEC – en ny digital løsning i din netbank og mobilbank. Her kan du se en grøn, gul eller rød prik i dit investeringsoverblik, der angiver en samlet ESG-rating af dine investeringer på en skala fra 0 til 10.

Sådan fungerer det

Via MSCI (Morgan Stanley Capital International) får hver virksomhed en rating, hvor AAA er bedste score og CCC den dårligste. Såvel scoren som ratingen viser, hvordan selskabet klarer sig ift. andre selskaber i samme branche.

Du kan se ESG-nøgletal på depotniveau, i puljekonti og du kan se den samlede score på dine investeringer.

Det er vigtigt at forstå, at Spar Nord ikke modtager nøgletal for alle værdipapirer. Netop Datadækningsgraden i Net- og Mobilbank viser hvor stor en procentandel, som scoren er beregnet på baggrund af. Som sammenligningsgrundlag (benchmark) anvender løsningen et bredt aktieindeks kaldet MSCI World Index.

MSCI opgør nøgletal på deres egen måde. Andre dataleverandører kan se og dermed score værdipapirer anderledes. ESG-datagrundlaget fra selskaberne er stadig ret umodent. Over tid vil data blive bedre og kvaliteten af løsningen følger her automatisk med.

ESG-beregning på Depotniveau: ​​​​Beregnes dagligt, hvor de enkelte beholdninger i et depot vægtes forholdsmæssigt i forhold til kursværdien (samlet kursværdi/kursværdi pr. ISIN). Er der beholdninger uden ESG-værdier, indgår de ikke i beregningen og reducerer samtidig Datadækningsgraden.

ESG-beregning på Puljekonti: Beregnes en gang månedligt på tværs af samtlige beholdninger, der ligger i puljens investeringer. Datadækningsgraden beregnes også på puljer.

ESG-beregning på dine samlede investeringer: Beregnes dagligt på basis af de vægtede ESG-værdier på de enkelte investeringsprodukter.

1080X1200

- Vi er glade over, at vi i Spar Nord nu kan give vores kunder adgang til ESG-nøgletal for deres investeringer på en let og overskuelig måde. Det kan hjælpe med at træffe nogle bevidste investeringsvalg - og ved at give adgang til de ”tørre tal” og konkrete fakta, kan det tilsammen give de bedste forudsætninger for at vælge en mere ansvarlig investering.

Karsten Brøndum Idskov
Investeringskonsulent i Spar Nord

Den nye ESG-funktion er den første i rækken af forbedringer, som Spar Nords kunder kan se frem til i deres net- og mobilbank. Yderligere forbedringer vil blive implementeret løbende i samarbejde med BEC.

Publiceret d.
7. september 2023