Gå til hovedindhold

Aktionærmøder og bankråd

Bankens aktionærer er berettiget til at stille op til de lokale bankråd som vælges på de årlige aktionærmøder. Bankrådet repræsenterer aktionærkredsens samlede aktiekapital på Bankens generalforsamling, bortset fra aktionærer der ejer 20.000 eller flere aktier - de er berettiget til at stemme individuelt. Bankrådene har desuden indstillingsret vedrørende gavefondsmidlerne fra Spar Nord Fonden til almennyttige formål. 

Logon til Investorportalen

Bankråd · Topfoto

Kandidater til bankråd i Spar Nord A/S 

I henhold til vedtægternes §7 indkaldes forslag til kandidater til bankrådene i Spar Nord Bank A/S. 

Valgbare er personlige aktionærer, som er myndige, og som senest den 30. november 2023 er noteret, eller har begæret deres aktier noteret som hørende til den aktionærkreds, man ønsker at opstille i. 


Opstillingsblanket kan afhentes i den lokale bank, og skal afleveres i udfyldt og underskrevet stand til Spar Nord Bank A/S senest den 30. november 2023 kl. 16.00.
 

Bankrådets opgaver

For hvert bankområde er der tilknyttet et bankråd, der følger den driftsmæssige udvikling, forholder sig til markedsmæssige tiltag og er med til at udstikke bankområdets retning.

Bankrådet ser tingene fra både bankens, kundernes samt aktionærernes side – og er derfor en værdifuld sparringspartner i spørgsmålet om profilering og markedsbearbejdning.

Bankrådet tegner samtidig banken udadtil. Det gør sig blandt andet gældende i forbindelse med Spar Nord Fondens aktiviteter. Det er bankrådet, der indstiller, hvordan fondens midler skal fordeles, ligesom det er bankrådets medlemmer sammen med direktøren for bankområdet, der repræsenterer fonden i lokalsamfundet.

Medlemmerne består af aktionærvalgte medlemmer og et medarbejdervalgt medlem. Medlemmerne er valgt på baggrund af deres store lokale berøringsflade og med fokus på, at de repræsenterer forskellige kundegrupper.