Bankråd Odense

Med bankens lokalstrategi har bankrådene en afgørende betydning. Der er blandt andet fokus på bankrådenes faglige og forretningsskabende arbejde, hvorfor bankrådene gerne må have medlemmer, der har en stor lokal berøringsflade, og som repræsenterer forskellige kundegrupper.

Formand
Henrik Popp Hansen
Chefkonsulent

Næstformand
Kristian Buhl Hansen
Direktør

Jan Reimers-Larsen
Ingeniør

Julie Kjær-Madsen
Direktør

Kim Aage Nielsen
Adm. direktør

Michael Sophus Borch
Direktør

Mille Lindskrog Knudsen
Rådgiver/ bestyrelsesmedlem

Alexander Vigandt Clemmensen
Salgschef

Medarbejderrepræsentant
Bente Larsen
Privatrådgiver