Bankråd Amager

Med bankens lokalstrategi har bankrådene en afgørende betydning. Der er blandt andet fokus på bankrådenes faglige og forretningsskabende arbejde, hvorfor bankrådene gerne må have medlemmer, der har en stor lokal berøringsflade, og som repræsenterer forskellige kundegrupper.

Formand
Lars Sander Matjeka
Direktør

David Williams
CFO

Bettina Bencke

Direktør

Medarbejderrepræsentant
Morten Gravlund Lyndrup
Afdelingsdirektør, erhverv