Bankråd Roskilde

Med bankens lokalstrategi har bankrådene en afgørende betydning. Der er blandt andet fokus på bankrådenes faglige og forretningsskabende arbejde, hvorfor bankrådene gerne må have medlemmer, der har en stor lokal berøringsflade, og som repræsenterer forskellige kundegrupper.

Formand
Henrik H. Bøtkjær
Forstander

Næstformand
John Schärfe
Bedemand

Thorbjørn Thomsen
Advokat

Jesper Peulicke
Økonomichef

Medarbejderrepræsentant
Klaus Jørgensen
Privatkundechef