Stor donation skal hjælpe sorgramte børn i hele landet

Nyhedsrum 1470X830

Spar Nord Fonden donerer 557.328 kr. til foreningen Skyggebørn til at etablere en viden- og læringsportal, som skal sikre, at foreningens store arbejde med at hjælpe børn i sorg også fortsætter i fremtiden.

Siden 2017 har Foreningen Skyggebørn hjulpet mange børn tynget af sorg gennem sorg- og samtalegrupper. Arbejdet i grupperne har i vid udstrækning baseret sig på foreningens stifter, Jes Diges, viden og erfaringer. Spar Nord Fonden har doneret 557.328 kr. til etableringen af en ny videns- og læringsportal, Skyggebørn Akademiet, som netop skal indsamle og bevare denne viden.

- Vi synes, Foreningen Skyggebørn og dens frivillige gør en uvurderlig indsats for at hjælpe børn og unge gennem tung sorg. En meget stor del af den indsats er baseret på Jes Diges mangeårige pionerarbejde på sorgområdet og de erfaringer, som han og de øvrige frivillige har gjort sig i arbejdet med foreningens sorggrupper. Derfor er vi også glade for, at Spar Nord Fonden sikrer, at det gode arbejde kan fortsætte ved at støtte etableringen af den nye videns- og læringsportal, fortæller Anders Braad, formand for Spar Nord Storkundes bankråd, som har indstillet projektet til Spar Nord Fonden.

Database til brug for uddannelse og forskning
Foreningen Skyggebørn driver i dag 32 samtalegrupper i Aalborg, Århus, Esbjerg og København med omkring 370 børn, som har mistet en forælder eller anden nær pårørende.
Donationen vækker stor glæde hos Foreningen Skyggebørn, som ser flere gevinster ved den nye læringsportal.

- Først og fremmest har Jes Dige meddelt, at han ønsker at gå på pension i 2024, og derfor er det vigtigt at få indsamlet hans store viden og erfaring, som er hele grundlaget for den måde vi arbejder på i Foreningen Skyggebørn. Portalen vil samtidig give os store fordele i arbejdet med at ud-danne nye frivillige til arbejdet i vores sorggrupper, fortæller Søren Bjerregaard Pedersen, bestyrelsesmedlem i Foreningen Skyggebørn.

Foreningen har i øjeblikket omkring 100 frivillige og ansatte i samtalegrupperne, og er en af de få foreninger, som har venteliste på at blive frivillig. Netop opgaven med at uddanne nye frivillige til at hjælpe sorgramte børn vil blive lettere og enklere med oprettelsen af akademiets database med tekst og filmklip.

Udover at sikre, at Foreningen Skyggebørn kan fortsætte arbejdet i deres samtalegrupper ud fra de metoder og principper, som har vist sig så effektive i mødet med børn i sorg, kan Skyggebørn Akademiets data også fremadrettet anvendes af terapeuter, psykologer og andre, der forsker i børns sorg.

Publiceret d.
24. januar 2024