Fleksibel leasingløsning til Skive Vand

6041 Leasing · Nyhedsrummet · Skive Vand

Skive Vand har fået tildelt en leasingramme til finansiering af en større opdatering af de tekniske installationer med kyndig hjælp fra Forsyningsgruppen i Spar Nord. 

Direktør Ivan Drejer fra Skive Vand står i spidsen for Skive Vand, der har været i gang med at planlægge et omfattende renoveringsprojekt, som både indbefatter leasing af tekniske anlæg til Vandværk Vihøj, Skive Rensningsanlæg samt installation af fjernaflæste vandmålere.

- I 2022 og 2023 har Skive Vand investeret ekstraordinært i større anlægsprojekter, herunder udbygning af det eksisterende kloaknet, men også på separatkloakering af områder, der i dag er fælleskloakerede. Stigninger i materialepriser og priser generelt samt det store aktivitetsniveau har betydet, at der var behov for at få tilført kapital, så det var muligt at realisere både planlagte og nye projekter, fortæller direktør Ivan Drejer.

Fleksibiliteten og stabilitet som væsentlige parametre
Mødet med Spar Nord har gjort indtryk på Ivan Drejer og givet mulighed for netop at tilpasse leasingløsningen efter egne ønsker samt at medvirke til at holde en jævn opkrævningspris hos forbrugerne.

­- I forbindelse med indgåelse af leasingløsningen var der behov for flere tilpasninger af forudsætningerne, hvilket jeg oplevede, at Spar Nord hurtigt fik indarbejdet og tilpasset i materialet. Vi valgte at indgå et samarbejde med Spar Nord, da produktet med et leasinglån var konkurrencedygtigt og passede godt ind i forretningen med den ønskede fleksibilitet, forklarer Ivan Drejer.

Han forklarer uddybende, hvad den fleksible leasingaftale betyder for Skive Vand:

- Løsningen betyder, at Skive Vand har mulighed for at tilpasse ydelser på finansieringen hen over leasingaftalens løbetid. Det giver fleksibilitet, der kan være med til at tage højde for udsving i investeringsrammen, uddyber Ivan Drejer.

Relationer og rådgivning i skøn forening
Det er Forsyningsgruppen, som er en del af Storkundeafdelingen i Spar Nord, der har fået muligheden for at byde ind med specialistkompetencer med viden om forsyningsselskaber inden for varme og vand finansieringsmuligheder og finansrådgivning:

- I første omgang er mødet med Skive Vand kommet i stand gennem direktør Mogens Sørensen fra vores lokale Spar Nord-afdeling i Skive, som har kendskab og relationer til Skive Vand. Vi er stillet op med et stærkt hold af rådgivere og har fået lavet en skræddersyet løsning, hvor den ”finansielle elastik” gør vores tilbud særligt attraktivt. Det betyder, at Spar Nord Leasing både har et konkurrencedygtigt produkt, men i særdeleshed tilbyder en stor fleksibilitet, fordi leasingrammen er åben og kan modelleres hen ad vejen, forklarer kundechef Peter Ugilt fra Forsyningsgruppen/Storkunde.

Dermed er Skive Vand sikret en finansiel stabil løsning og mulighed for at gøre brug af den fleksible leasingramme. Forbrugerne i området kan også glæde sig over, at eksempelvis øgede udgifter til opdatering af installationer, håndteres på den mest optimale måde, og dermed påvirker opkrævningsprisen mindst muligt.

Forsyningsgruppen i Spar Nord Storkunde arbejder med forsyningsselskaber inden for varme og vand med mere end 1.500 aftagere. Tag gerne fat i kundechef Peter Ugilt på tlf. 96 16 21 12, eller skriv til pug@sparnord.dk, hvis du vil høre mere om skræddersyede og fleksible leasingløsninger til forsyningsvirksomheder. 

Publiceret d.
7. december 2023