God respons ved Dansk Fjernvarmes Landsmøde 2023

6835 Storkunde · Nyhedsrummet · Fjernvarmes Landsmøde

Slutningen af oktober måned bød på to spændende dage til Dansk Fjernvarmes Landsmøde. Her var Spar Nord Forsyningsgruppe til stede ved en stand, hvor der blev netværket og udvekslet erfaringer.

Dansk Fjernvarmes Landsmøde 2023 blev afholdt i Aalborg i dagene 26.-27. oktober. Det er en stor tilbagevendende begivenhed for energi- og varmeforsyningssektoren i Danmark. Landsmødet tilbød en god mulighed for at møde kolleger, kunder, leverandører og politikere, og diskutere de aktuelle udfordringer og muligheder for fjernvarmen.

Landsmødet havde temaet “Grønt, sikkert - altid”, som understreger fjernvarmens rolle i at skabe en grøn og sikker varmeforsyning til danskerne. Landsmødet varede to dage og bød på spændende indlæg, debatter, udstillinger og netværk.

Spar Nord Forsyningsgruppe var repræsenteret ved en stand med det formål at profilere bankens fleksible og konkurrencedygtige finansieringsmuligheder overfor sektoren – blandt andet rettet mod en grøn omstilling, herunder investering i udvidelse af kapacitet og nye varmekilder samt finansiering af fjernvarmeunits. Spar Nords deltagelse ved landsmødet var en succes, hvor flere hundrede besøgende var forbi bankens stand.

Hvis vi ikke vi fik talt sammen ved standen - har du naturligvis stadig mulighed for at høre mere om Spar Nords specielle tilbud til varmeforsyningsselskaber.

Du kan kontakte Spar Nords Forsyningsgruppe på telefon 9634 4000 eller mail storkunde@sparnord.dk.  Alternativt kan du rette direkte henvendelse til Torben, Teddy eller Peter:

Torben Clemensen, tcl@sparnord.dk

Teddy Kristensen, tek@sparnord.dk

Peter Ugilt, pug@sparnord.dk

Publiceret d.
14. november 2023