Spar Nord lander historisk resultat

Om Spar Nord 3

Stigende renter, ingen udlånstab og fortsat forretningsvækst sikrer Spar Nord et rekordresultat på 2.421 mio. kroner efter skat og en egenkapitalforrentning på 19,7 procent.

Spar Nord har onsdag offentliggjort regnskab for 2023 og med et resultat på 2.421 mio. kroner efter skat lander banken for tredje år i træk et rekordresultat – det bedste i bankens 199-årige historie. Resultatet svarer til en egenkapitalforrentning på 19,7 procent, hvilket placerer Spar Nord blandt de bedste af de større danske banker.

Lasse Nyby · Pressefoto

- Jeg havde ved årets start ikke forventet, at vi ville komme så godt ud af 2023, som vi er endt med. Det er et meget tilfredsstillende regnskab, vi i dag har offentliggjort, fortæller Lasse Nyby, administrerende direktør i Spar Nord.

Lasse Nyby
Administrerende direktør i Spar Nord

- Resultatet kan i høj grad tilskrives de stigende renter, men også det faktum, at vi ikke taber penge på vores kunder, bidrager positivt til resultatet. Det vidner om, at trods usikkerhed om de samfundsøkonomiske effekter af de stigende renter og inflation, har vores kunder en fortsat robust økonomi, lyder det videre.

Vækst i ind- og udlån er også medvirkende til en stigning i nettorenteindtægterne på 1.527 mio. kroner og en samlet indtjening på 3.538 mio. kroner for hele året. Samtidig falder bankens nettogebyrindtægter i 2023 med 196 mio. kroner, hvilket giver en samlet indtjening for året på 1.493 mio. kroner. Desuden kan banken tilbageføre nedskrivninger på udlån for 33 mio. kroner mod en udgift på 78 mio. kroner i 2022.

- Overordnet set har 2023 været kendetegnet ved et lavere aktivitetsniveau end i de foregående år. Særligt på boligområdet har vi set en opbremsning grundet et forhøjet renteniveau. I stedet har rådgivningen i højere grad fokuseret på investering, forsikring og pension, mens vi også har set en stigning i interessen for prioritetslån til privatkunder og inden for leasing til erhvervskunder, forklarer Lasse Nyby.

Året bød også på etableringen af nye decentrale storkundeafdelinger i Aarhus og Roskilde, der fremadrettet skal understøtte erhvervsafdelingerne i de lokale banker udenfor Nordjylland, samt etableringen af en ny lokal bank i Helsinge og et nyt bankområde i Frederikssund.

Siden 2020 har Spar Nord således åbnet otte nye lokale banker og bankområder og dermed styrket sin markedsposition markant. I dag har Spar Nord 62 lokale banker fordelt over hele landet.

På baggrund af resultatet for 2023 og bankens solide kapitalforhold indstiller Spar Nords bestyrelse til generalforsamlingen, at der udbetales et udbytte på 10,00 kroner pr. aktie. Derudover igangsættes et aktietilbagekøbsprogram for 500 mio. kroner svarende til en samlet udlodning på 69 procent.

Bankens samlede samfundsbidrag fra skatter og afgifter udgjorde 976 mio. kroner i 2023.

Forventninger til bankens jubilæumsår
Med de seneste års finansielle resultater står Spar Nord godt rustet til de kommende år med en succesfuld forretningsmodel, høj medarbejder- og kundetilfredshed og en robust kreditkvalitet.

Det er Spar Nords forventning, at senere års investeringer i øget lokal tilstedeværelse og distributionskraft, trods fortsat usikkerhed relateret til udviklingen i den økonomiske vækst og arbejdsløsheden, fortsat vil gøre det muligt at tage markedsandele.

Med det afsæt samt udsigterne til faldende renter er det Spar Nords forventning at kunne skabe et resultat i niveauet 1.700-2.100 mio. kroner efter skat i 2024. Året, hvor banken også kan fejre 200-års jubilæum.

Læs mere om regnskabet

Publiceret d.
7. februar 2024