Regnskab & risiko

Spar Nord Bank A/S’ rapport for 1. kvartal 2022

Spar Nords rapport for 1. kvartal 2022 viser et samlet resultat på 276 mio. kroner efter skat og en egenkapitalforrentning på 9,9 procent. Resultat betegnes som tilfredsstillende.

Det er særligt en stigning i realkreditformidlingen på 1,7 mia. kroner og en vækst i bankudlån på 0,6 mia. kroner, der sikrer det tilfredsstillende resultat. Dertil medfører tilbageførsler på nedskrivningssiden en mindre indtægt på 7 mio. kroner mod en udgift på 2 mio. kroner i samme periode sidste år.

Udviklingen i kerneforretningen betyder, at Spar Nords basisindtjening lander på 322 mio. kroner før nedskrivninger mod 371 mio. kroner i 1. kvartal 2021. På baggrund af resultatet for 1. kvartal 2022 fastholder Spar Nord sine finansielle forventninger for hele året.

Resultatet for 2022 forventes realiseret i niveauet 1.000-1.250 mio. kroner efter skat.

 

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2022

Investorpræsentation

Pressemeddelelse

Individuelt solvensbehov pr. ultimo marts 2022

Head of Investor Relations

Rune Brandt Børglum

Det er min vigtigste opgave at sikre, at Spar Nord til enhver tid stiller retvisende, relevant og rettidig information til rådighed for bankens interessenter. Ring eller skriv endelig til mig, hvis du har spørgsmål eller kommentarer.