Regnskab & risiko

Spar Nord Bank A/S’ rapport for 1.-3 kvartal 2022

Spar Nords rapport for 1.-3. kvartal 2022 viser et samlet resultat på 868 mio. kroner efter skat og en egenkapitalforrentning på 10,3 procent. Resultatet betegnes som tilfredsstillende.

Pæn aktivitet i kerneforretningen i form af stigende ind- og udlån samt god konverteringsaktivitet er medvirkende til den positive udvikling i nettorente- og nettogebyrindtægterne. Samtidig betyder en god kreditbonitet hos bankens privat- og erhvervskunder fortsat meget begrænsede tab.

På baggrund af resultatet for 1.-3. kvartal præciserer Spar Nord sine finansielle forventninger for hele året til et resultat efter skat i den øvre del af intervallet 1.150-1.250 mio. kroner.

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2022

Investorpræsentation

Pressemeddelelse

Individuelt solvensbehov pr. ultimo september 2022

Head of Investor Relations

Rune Brandt Børglum

Det er min vigtigste opgave at sikre, at Spar Nord til enhver tid stiller retvisende, relevant og rettidig information til rådighed for bankens interessenter. Ring eller skriv endelig til mig, hvis du har spørgsmål eller kommentarer.