Regnskab & risiko

Spar Nord Bank A/S’ årsrapport 2022

Spar Nords årsrapport for 2022 viser et samlet resultat på 1.417 mio. kroner efter skat, hvilket er det bedste resultat i bankens 198-årige historie. Samtidig placerer det banken blandt de bedste af de større danske banker med en egenkapitalforrentning på 12,5 procent. Resultat betegnes som meget tilfredsstillende.

Pæn aktivitet i kerneforretningen i form af stigende ind- og udlån samt god konverteringsaktivitet er medvirkende til den positive udvikling i nettorente- og nettogebyrindtægterne. Samtidig betyder en god kreditbonitet hos bankens privat- og erhvervskunder fortsat meget begrænsede tab.

Som følge af de stigende renter og forventninger om fortsat organisk vækst forventer Spar Nord at realisere et resultat efter skat i niveauet 1.500-1.800 mio. kroner for 2023.

 

Årsrapport 2022

Investorpræsentation

Pressemeddelelse

Risikorapport 2022

Head of Investor Relations

Rune Brandt Børglum

Det er min vigtigste opgave at sikre, at Spar Nord til enhver tid stiller retvisende, relevant og rettidig information til rådighed for bankens interessenter. Ring eller skriv endelig til mig, hvis du har spørgsmål eller kommentarer.