Hillerød Svømmeklubs stævner optimeres med støtte fra Spar Nord Fonden

Med et ønske om at styrke fællesskabsfølelsen og foreningslivet i lokalsamfundet har Spar Nord Fonden bevilliget en donation på 25.000 kroner til Hillerød Svømmeklub. Donationen skal gå til et nyt tidssystem i forbindelse med afholdelse af svømmestævner.

Svømning er en sport, hvor marginaler og nøjagtige tider er altafgørende. Til stævner skal der bruges et El-tids anlæg, som skal til for at afholde et succesfuldt svømmestævne, uanset om det er på klubniveau eller professionelt niveau. Tids-anlægget er ressourcekrævende, og dette mærkes i Hillerød Svømmeklub, der lejer et sådant anlæg til stævner, hvilket belaster klubbens økonomi og mindsker stævnernes omfang.

Til stor glæde for den eneste svømmeklub i Hillerød har Spar Nord Fonden bevilliget en donation på 25.000 kroner, der skal gå til indkøb af et nyt Manuel El-tids anlæg. Således kan Hillerød Svømmeklub afholde flere stævner, hvor der er plads til et bredere omfang af svømmere med forskellige niveauer.

- Vi er meget glade for den økonomiske opbakning fra Spar Nord Fonden, der muliggør afholdelse af flere stævner for flere forskellige niveauer af svømmere. Med donationen kan vi for alvor fortsætte vores målsætning om at bevare og fremme medlemmernes sundhed og sikkerhed i vand samt skabe muligheder for at kunne deltage i svømmekonkurrencer, fortæller June Scott, formand for Hillerød Svømmeklub.

- Det er et privilegie, at vi som lokalbank kan overrække betydningsfulde donationer som denne på vegne af Spar Nord Fonden. Hillerød Svømmeklub tilbyder et sundt og positivt samlingspunkt, der bidrager til at skabe et inkluderende fællesskab blandt medlemmerne uanset alder og niveau. Og det er vi stolte over at støtte op om, fortæller Kim Lüning, direktør for Spar Nord Hillerød.

Hillerød Svømmeklub blev stiftet i december 1966 og har i dag cirka 1.400 medlemmer. Man kan starte svømmeundervisningen, når man er 4 år og kan fortsætte så længe, man lever. Der tilbydes svømmeundervisning på alle niveauer fra begyndersvømning til elitesvømning.

Publiceret d.
15. september 2023