Gå til hovedindhold

Finansielle eksperter

Jens Nyholm · Presse · 1050X850
Cheføkonom

Jens Nyholm

Jens Nyholm definerer i sin rolle som cheføkonom bankens holdning og forventning til dansk økonomi.  Han er medlem af Spar Nords investeringskomite og leverer prognoser på centrale nøgletal for dansk økonomi til blandt andre Bloomberg, Reuters, Ritzau Finans og Dow Jones/Wall Street Journal. Jens  Nyholm er desuden en del af det økonomiske panel hos Ritzau, DR og Politiken og holder årligt omkring SO foredrag ved diverse interne og eksterne arrangementer. Jens Ny holm er uddannet cand. oecon, og  med sit indgående kendskab til dansk og europæisk økonomi står han bag en række af Spar Nords daglige, ugentlige og kvartalsvise analyser og kommentarer vedrørende den makroøkonomiske udvikling. Jens Nyholm underviser endvidere som ekstern lektor i samfundsøkonomi på Aalborg  Universitet.

Peter Møller · Presse · 1050X850 (1)
Aktiechef

Peter Møller

Peter Møller er direktør for Spor Nords aktieafdeling og har hovedsagligt fokus på de europæiske aktiemarkeder med særlig ekspertise på de danske selskaber. Han er medlem af Spar Nords investeringskomite og samarbejder blandt andre med en række internationale storbanker om at fastlægge Spar Nords overordnede anbefalinger til investering. Peter Møller er uddannet civiløkonom og med mere end 25 års erfaring i aktieafdelingen vurderer han løbende, hvilke typer aktier og brancher, der aktuelt er mest interessante for investorerne.

Martin Lundholm · Presse · 1050X850 (1)
Chefanalytiker

Martin Lundholm

Martin Lundholm er medlem af Spar Nords investeringskomite og definerer bankens låneanbefalinger.  Han er dermed ansvarlig for, hvordan banken anbefaler boligejere at finansiere deres realkreditgæld. Martin Lundholm er uddannet cand. polit. og har i over 25 år haft rente- og obligationsmarkeder samt  generel makroøkonomi som fokusområde.

Jesper Lisager Bak · Presse · 1050X850
Sales Analyst – virksomhedsobligationer

Jesper Lisager Bak

Jesper Lisager Bak er formand for Spar Nords højrentekomite og er med til at definere bankens anbefalinger på virksomhedsobligationer og -strategi. Han har særligt fokus på det nordeuropæiske marked for virksomhedsobligationer og er drivkraften bag Spor Nords publikationer på området.

Christian Mose Nielsen · Presse · 1050X850
Chefstrateg

Christian Mose Nielsen

Christian Mose Nielsen er som medlem af Spar Nords investeringskomite medansvarlig for at fastlægge bankens overordnede holdning til udviklingen på de finansielle markeder samt at fastlægge bankens overordnede anbefalinger for porteføljesammensætning. Christian Mose Nielsen er desuden medansvarlig for at fastlægge bankens overordnede holdning til global økonomi; han har her det primære ansvar for bankens syn på amerikansk økonomi og amerikansk pengepolitik. Christian Mose Nielsen har en Ph.d. i økonomi.

Mikkel Duus Hansen · Presse · 1050X850
Sales Analyst - aktier

Mikkel Duus Hansen

Mikkel Duus-Hansen er formand for Spar Nords aktiekomite og er med til at definere bankens aktieanbefalinger og -strategi. Han er uddannet cand. merc. og har særligt fokus på det danske og tyske aktiemarked.