Sådan får du styr på forsikringerne, når du flytter fra leje- til ejerbolig (eller omvendt)

85 · Topfoto

Forsikringsbehovet ændrer sig, når du går fra ejer- til lejebolig eller omvendt. Læs her, hvilke forsikringer du skal være opmærksom på, når du lejer, ejer eller skifter bolig.

Forsikringer til dig, der lejer

Hvis du står i en situation, hvor du netop har solgt dit hus eller lejlighed og skal flytte i en lejebolig, vil du have et behov for færre forsikringer. 

Du skal fortsat have en indboforsikring, som dækker dine ejendele mod eksempelvis tyveri. Dog skal du være opmærksom på, at dit dækningsbehov og prisen på indboforsikringen sandsynligvis vil ændre sig, når du rykker fra eje- til lejebolig.

Dækningsbehovet bliver blandt andet påvirket hvis:

  • Antallet af beboere har ændret sig ved flytningen
  • Dit hjems størrelse ændrer sig
  • Du vil have tilvalg til din indboforsikring såsom forsikring af en dyr cykel eller elektronik

Forsikringer til dig, der ejer

Nøglen til ro i maven som ny boligejer er at være ordentligt dækket gennem de rette forsikringer.

Din indboforsikring vil dække ejendelene i husstanden, men dækker ikke selve boligen. En husforsikring vil derfor være din sikkerhed, hvis bygningsdele bliver udsat for skader ved blandt andet indbrud, brand og lynnedslag.

Foruden indbo- og husforsikring er det en god idé at få tegnet en ejerskifteforsikring ved køb af en bolig. Forsikringen er ikke lovpligtig, men de fleste tilvælger den, da den dækker skjulte fejl og mangler på boligen, som ikke fremgår af tilstands- og/eller elinstallationsrapporten.

Fakta om ejerskifteforsikring:

  • Hvis du som sælger, ikke tilbyder en ejerskifteforsikring og at betale halvdelen af denne, har du ansvaret i 10 år for de skader, der er sket før salget.
  • Hvis du som køber takker nej til et tilbud om ejerskifteforsikring, vil du komme til at overtage ansvaret for alle skader, medmindre det kan bevises, at sælger har været vidende om eventuelle fejl og mangler eller ulovligheder.
  • Sælger indhenter et tilbud og betaler halvdelen af præmien på tilbudte ejerskifteforsikring. Køber kan også indhente tilbud på en ejerskifteforsikring og træffer beslutning om, hvor forsikringen tegnes. 
Publiceret d.
9. april 2024

Kan vi hjælpe med noget?

Kontakt os helt uforpligtende, så vender vi tilbage hurtigst muligt. Vi er her for at rådgive.