Bankråd København

Med bankens lokalstrategi har bankrådene en afgørende betydning. Der er blandt andet fokus på bankrådenes faglige og forretningsskabende arbejde, hvorfor bankrådene gerne må have medlemmer, der har en stor lokal berøringsflade, og som repræsenterer forskellige kundegrupper.

Se dit lokale bankråd

Bankråd i København

Formand
Lars Odd Pettersen
Advokat

Næstformand
Bent Christensen
Statsaut. revisor

Erik Andreasen
Maskinmester

Hans Jørgen Laustsen
Seniorrådgiver

Jan Bruus Sørensen
Adm. direktør

Malene Brandt
CSR ansvarlig

Michael Therkildsen
Direktør

Nicoline Olesen
Direktør

Medarbejderrepræsentant
Helle Sjørring
Kunderådgiver