Bankråd Holbæk

Med bankens lokalstrategi har bankrådene en afgørende betydning. Der er blandt andet fokus på bankrådenes faglige og forretningsskabende arbejde, hvorfor bankrådene gerne må have medlemmer, der har en stor lokal berøringsflade, og som repræsenterer forskellige kundegrupper.

Se bankrådet i Holbæk

Bankråd i Holbæk

Formand
Bo Pedersen
Skoleinspektør

Næstformand
Nels Rasmussen
Ungdomsskoleinspektør

Claus Borell Hansen
Bladchef

Helge Fredslund
Direktør

Susanne M. B. Krasilnikoff
Ejer, CEO

Ole Kristensen
Adm. direktør

Anne Læssøe
Ingeniør

Carsten Thomsen
Registreret revisor

Medarbejderrepræsentant
Helene Winkler
Kunderådgiver