Gå til hovedindhold

I fire ud af ti kommuner får du mere hus for din indkomst

6827 SKM · Nyhedsrummet · Boligprisudvikling

I knap fire ud af ti kommuner rækker årsindkomsten i dag til flere kvadratmeter bolig sammenlignet med i 2018. Det viser en ny undersøgelse fra Spar Nord, der har sammenlignet indkomstudviklingen med boligprisudviklingen i de danske kommuner.

Næsten en femtedel. Så meget mere hus kan indbyggerne i Ringkjøbing-Skjern Kommune i dag få for pengene sammenlignet med for fem år siden. Årsagen er en stigning i borgernes indkomster kombineret med et fald i kommunens parcelhuspriser. Det viser en ny undersøgelse fra Spar Nord, der har sammenlignet udviklingen i den gennemsnitlige indbyggers indkomst med udviklingen i den gennemsnitlige kvadratmeterpris på parcelhuse i landets 98 kommuner.

Ringkjøbing-Skjern er ifølge undersøgelsen den eneste kommune i hele landet, der siden 2018 har oplevet nedadgående huspriser. Men det er dog langt fra det eneste sted, hvor indkomstudviklingen trumfer udviklingen i boligpriser. I fire ud af ti kommuner rækker pengene i dag nemlig til flere kvadratmeter parcelhus end for fem år siden, og det skyldes langt hen ad vejen befolkningstilvæksten i de enkelte kommuner, forklarer cheføkonom i Spar Nord Jens Nyholm:

- Til- og fraflytninger i en kommune kan påvirke efterspørgslen på boliger og derfor også prisudviklingen. Eksempelvis er der siden 2018 kommet mere end 25.000 flere indbyggere til København Kommune, og det har været med til at få priserne i kommunen til nærmest at eksplodere, mens et faldende antal indbyggere i eksempelvis Ringkjøbing-Skjern har lagt en gevaldig dæmper på boligpriserne i kommunen, siger han og fortsætter:

- Den historisk høje beskæftigelse, som der er i hele landet, har også gjort det nemmere at købe bolig i særligt provinskommunerne. Ovenpå sidste års inflationskrise, der satte rådighedsbeløbet under pres, er den udvikling delvist afhjulpet i år med forårets overenskomster og de historiske lønstigninger, som de medførte.

Her rækker pengene til færre kvadratmeter
I hele 55 af landets kommuner har boligprisudviklingen de seneste fem år derimod løbet fra udviklingen i borgernes indkomster. Det gælder blandt andet i flere hovedstadskommuner som Frederiksberg, Fredensborg og Lyngby-Taarbæk, hvor indbyggerne i dag får en femtedel mindre hus for pengene end i 2018:

- I 2020 var realkreditrenten under 1 procent, mens den i dag er 5 procent, og faktisk er renteniveauet på nuværende tidspunkt oppe på sit højeste niveau siden finanskrisen. Det gælder både den korte og lange rente. Det har gjort det sværere at finansiere boligkøb i en række kommuner, hvor lønstigningerne ikke har kunnet følge med prisudviklingen på boligmarkedet, siger Jens Nyholm og tilføjer, at rentestigningerne har gjort det nærmest umuligt for almene danskere at købe bolig i særligt storbykommunerne:

- Det rammer rådighedsbeløbet hårdere, når du går fra én til fem procent i rente på et hus til eksempelvis 3-5 millioner kroner, som er det typiske prisleje i og omkring de store byer – og endnu højere i hovedstadsområdet. Til sammenligning rammer rentestigningerne tegnebogen knap så hårdt, når du sidder i et hus på 1,5 eller måske 2,5 millioner kroner.

Top-10: Her rækker indkomsten til flere kvadratmeter sammenlignet med 2018

Kommune

Udvikling i den gennemsnitlige indkomst før skat per indbygger i kommunen

Udvikling i den gennemsnitlige kvadratmeterpris for parcelhuse i kommunen

Udvikling i hvor mange kvadratmeter parcelhus man kan købe for sin årsindkomst før skat

Ringkøbing-Skjern

14%

-9%

23%

Vesthimmerlands

17%

1%

16%

Herning

15%

1%

14%

Skive

15%

2%

13%

Lemvig

18%

6%

12%

Stevns

13%

2%

11%

Hjørring

13%

2%

10%

Norddjurs

15%

6%

10%

Vejen

16%

7%

9%

Randers

14%

6%

8%

Kilde: Danmarks Statistik og Finans Danmark

Top-10: Her rækker indkomsten til færre kvadratmeter sammenlignet med 2018

Kommune

Udvikling i den gennemsnitlige indkomst før skat per indbygger i kommunen

Udvikling i den gennemsnitlige kvadratmeterpris for parcelhuse

Udvikling i hvor mange kvadratmeter parcelhus man kan købe for sin årsindkomst før skat

Samsø

13%

145%

-133%

Bornholm

11%

41%

-29%

Frederiksberg

14%

37%

-22%

Fredensborg

9%

31%

-21%

Lyngby-Taarbæk

16%

37%

-21%

Syddjurs

13%

32%

-19%

Helsingør

13%

31%

-18%

Ærø

11%

29%

-18%

Varde

16%

33%

-17%

Ishøj

13%

28%

-15%

Kilde: Danmarks Statistik og Finans Danmark

Om analysen:
Spar Nord har for alle landets kommuner sammenlignet udviklingen i indkomsten før skat med udviklingen i den realiserede handelspris per kvadratmeter for parcel- og rækkehuse. Indkomstudviklingen er baseret på de seneste tal fra Danmarks Statistik, der dækker til og med året 2022. Parcel- og rækkehusprisudviklingen er baseret på tal fra Finans Danmark til og med tredje kvartal 2023.

Publiceret d.
3. november 2023