Spar Nord-aktien

Spar Nord er noteret på Nasdaq Copenhagen og tilhører Large Cap-segmentet. Aktiekapitalen udgør 1.230.025.260 kr. opdelt i aktier a 10 kr. Ved udgangen af 2021 var markedsværdien på 10,3 mia. kr. Det er Spar Nords udlodningspolitik, at 30-50 % af nettooverskuddet udbetales som udbytte, forudsat at bankens kapitalmålsætninger er overholdt. Spar Nord ejes af mere end 100.000 aktionærer – 72% af kapitalen ejes af aktionærer i Danmark og 28% af aktionærer i udlandet, 29% private og 71% fonde, institutionelle investorer og andre storaktionærer.

Eksterne analytikere

Martin Gregers Birk
Carnegie

32 88 03 35
Martin.Birk@carnegie.dk

Asbjørn Mørk
Danske Bank Markets Equities

45 12 80 51
asb@danskebank.dk

Thomas Eskildsen
Handelsbanken

46 79 15 87
thes02@handelsbanken.dk

Jakob Brink
Nordea Markets

55 47 84 98
jakob.brink@nordea.com

Head of Investor Relations

Rune Brandt Børglum

Det er min vigtigste opgave at sikre, at Spar Nord til enhver tid stiller retvisende, relevant og rettidig information til rådighed for bankens interessenter. Ring eller skriv endelig til mig, hvis du har spørgsmål eller kommentarer.