Gå til hovedindhold

Spar Nord Bank A/S’ årsrapport 2023

Spar Nords årsrapport for 2023 viser et samlet resultat på 2.421 mio. kroner efter skat og dermed lander banken for tredje år i træk et rekordresultat – det bedste i bankens 199-årige historie.

Resultatet svarer til en egenkapitalforrentning på 19,7 procent, hvilket placerer Spar Nord blandt de bedste af de større danske banker. Resultat betegnes som meget tilfredsstillende.

Det er særligt vækst i ind- og udlån sammen med en fortsat stærk kreditbonitet blandt bankens kunder, som har bidraget positivt til resultatet.

Bankens samlede samfundsbidrag fra skatter og afgifter udgjorde 976 mio. kroner i 2023.

Med det afsæt samt udsigterne til faldende renter er det Spar Nords forventning at kunne skabe et resultat i niveauet 1.700-2.100 mio. kroner efter skat i 2024. Året, hvor banken også kan fejre 200-års jubilæum.

 

Årsrapport 2023

Investorpræsentation

Pressemeddelelse

Risikorapport 2023

Regnskaber

Rune
Head of Investor Relations

Rune Brandt Børglum

Det er min vigtigste opgave at sikre, at Spar Nord til enhver tid stiller retvisende, relevant og rettidig information til rådighed for bankens interessenter. Ring eller skriv endelig til mig, hvis du har spørgsmål eller kommentarer.