Spar Nord Bank A/S’ rapport for 1.-3. kvartal 2023

Spar Nords rapport for 1.-3. kvartal 2023 viser et samlet resultat på 1.871 mio. kr. efter skat og en egenkapitalforrentning på 20,8 procent. Resultat betegnes som meget tilfredsstillende.

Det er særligt de stigende renter sammen med tilfredsstillende kursreguleringer på bankens egenbeholdning af obligationer, der har haft betydning for den positive udvikling.

Dertil kommer en fortsat stærk kreditbonitet blandt bankens kunder, der har betydet, at de samlede tab og nedskrivninger for de første ni måneder af året udgjorde en mindre indtægt.

På baggrund af resultatet for 3. kvartal fastholder Spar Nord sine finansielle forventninger til årets resultat i niveauet 2.350-2.550 mio. kroner efter skat, og dermed ser det ud til, at Spar Nord kommer ud af 2023 med det bedste resultat i bankens historie.

 

Rapport for 1.-3. kvartal 2023

Investorpræsentation

Pressemeddelelse

Individuelt solvensbehov pr. ultimo september 2023

Regnskaber

Head of Investor Relations

Rune Brandt Børglum

Det er min vigtigste opgave at sikre, at Spar Nord til enhver tid stiller retvisende, relevant og rettidig information til rådighed for bankens interessenter. Ring eller skriv endelig til mig, hvis du har spørgsmål eller kommentarer.