Spar Nord-aktien

Spar Nord er noteret på Nasdaq Copenhagen og tilhører Large Cap-segmentet. Ved udgangen af 2023 udgjorde aktiekapitalen 1.204.666.260 kr. opdelt i aktier a 10 kr., mens markedsværdien var på 12,8 mia. kr. Spar Nord har til hensigt at udlodde 40-60 pct. af årets nettoresultat under hensyntagen til, at bankens kapitalmålsætninger er indfriet.

Spar Nord havde ultimo 2023 ca. 82.000 aktionærer. De 10 største aktionærer besad tilsammen ca. 56 % af aktiekapitalen. Ca. 72 % af kapitalen ejes af fonde og institutionelle investorer samt andre storaktionærer, mens 28 % af kapitalen kan henføres til aktionærer, som hver især havde færre end 20.000 aktier. Banken har to aktionærer, som har meddelt, at de besidder mere end 5 % af aktiekapitalen. Spar Nord Fonden er største aktionær med en ejerandel på 19,8 %. Næststørst er Nykredit Realkredit A/S med en ejerandel på 19,1 %.

Investor Relations · Topfoto 5

Eksterne analytikere

Asbjørn Mørk
Danske Bank Markets Equities

45 14 15 09
asb@danskebank.com

Martin Gregers Birk
SEB

33 28 33 12
martin.birk@seb.dk

Rune
Head of Investor Relations

Rune Brandt Børglum

Det er min vigtigste opgave at sikre, at Spar Nord til enhver tid stiller retvisende, relevant og rettidig information til rådighed for bankens interessenter. Ring eller skriv endelig til mig, hvis du har spørgsmål eller kommentarer.