Betalinger til/fra udlandet

Der findes flere forskellige metoder til at håndtere betalinger til- og fra udlandet. Afhængig af hvor hurtigt betalingen skal være fremme hos modtageren, findes der forskellige overførselstyper at vælge imellem. Prisen for betalingen afhænger af, hvor hurtigt beløbet skal være til rådighed hos beløbsmodtageren.

Betalinger fra udlandet

 • Betalinger fra udlandet

  Betalinger fra udlandet overføres direkte til din konto fra det udenlandske pengeinstitut via SWIFT. Denne betalingsform er den hurtigste og billigste betalingsmåde. Betalinger i EUR indenfor EU/EØS kan ske via den Europæiske EUR-clearing.

  Nedenfor kan du finde svar på de oftest stillede spørgsmål

 • Beløbsafsender

  Oplysninger til beløbsafsender
  For hurtig ekspeditionen og for at undgå misforståelser anbefaler vi, at følgende oplysninger gives evt. på dine fakturaer:

  Spar Nord Bank A/S
  International Division
  Skelagervej 15, Postbox 162
  DK-9100 Aalborg
  SPNODK22 (BIC-kode/SWIFT)
  IBAN (International Bank Account Number) der fremgår af kontoudskrift

 • Omkostninger

  Når vi krediterer din konto, får du meddelelse om betalingens oprindelige beløb, vores ekspeditionsgebyr/provision, evt. udenlandske omkostninger samt evt. afregningskurs. Gebyrer/provisioner fremgår af Spar Nords prisinformation under "udland".

  Hvis afsender afholder alle omkostninger, modtager du naturligvis det fremsendte beløb uden fradrag. Har afsenderen derimod bedt om, at du også afholder det udenlandske pengeinstituts omkostninger, vil de være fratrukket, inden vi modtager beløbet.

  Valutakurs ved betalinger med modværdi mindre end 2 mio. DKK.
  Betalinger i valuta, mindre end modværdien af 2 mio. DKK, omregnes til DKK, medmindre det fra udlandet klart fremgår, at beløbet skal indsættes på en valutakonto, eller hvis du har indgået anden aftale med Spar Nord. Afregningskursen vil, hvis andet ikke er aftalt, blive afregnet efter VM/Reuters middelkurs minus en valutamarginal, der varierer for de enkelte valutaer og fremgår af Spar Nords prisinformation under "udland".

  Valutakurs ved betalinger med modværdi over 2 mio. DKK.
  Betalinger i valuta større end modværdien af 2 mio. DKK, afregnes på baggrund af markedskurs minus valutamarginal, der varierer for de enkelte valutaer.

  Cut-off
  Betalinger modtaget inden kl. 15.30 afregnes på modtagelsesdagen, hvis modtagelsesdagen er en bankdag. Betalinger modtaget efter dette tidspunkt afregnes næste bankdag.

 • Hvornår er beløbet til disposition?

  Beløbet indsættes på modtagers konto med valør 0-4 bankdage efter ekspeditionsdagen, dog tidligst den valørdag beløbet er stillet til Spar Nords disposition. Kreditvalør fastsættes under hensyntagen til om transaktionen er omfattet af Lov om betalinger.

  Hvis betalingen modtages efter Spar Nords rådighedsdag betragtes modtagelsesdag som rådighedsdag og kreditvalør fastsættes under hensyntagen til Lov om betalinger og modtagelsestidspunkt (før/efter kl. 15.30).  

  Uanset hvilken valuta vi modtager, vil beløbet blive krediteret den konto, der er oplyst fra afsenderen med mindre beløbsmodtager har indgået anden aftale med Spar Nord. I så fald bliver beløbet indsat på den aftalte konto.

  Forbehold ved kreditering
  Banken er berettiget til at tilbageføre allerede krediterede beløb, såfremt det viser sig at betalingen er i strid med internationale sanktioner og derfor forsinkes, returneres eller indefryses.

  Banken er ikke ansvarlig for tab, som måtte opstå i denne forbindelse.

Betaling til udlandet

 • Betalinger til udlandet

  Nedenfor kan du finde svar på de oftest stillede spørgsmål 

 • Overførselstyper

  Langt de fleste udenlandske betalinger fra Danmark foregår via SWIFT, der er et internationalt telekommunikationssystem, som de fleste af verdens banker er tilsluttet. Betalinger i EUR indenfor EU/EØS kan ske via den Europæiske EUR-Clearing. Betalinger til udlandet kan bestilles i Spar Nord netbank - alternativt kan bestilling foretages skriftligt på vores bestillingsblanket, som udleves i din lokale bank. Afhængig af hvor hurtigt betalingen skal være fremme hos beløbsmodtager, har du mulighed for at vælge mellem forskellige overførselstyper. Prisen for betalingen afhænger af, hvor hurtigt beløbet skal være til rådighed for beløbsmodtageren.

  Du kan vælge mellem følgende overførselstyper:

  Almindelig overførsel
  Beløbet bliver stillet til rådighed for Spar Nord udenlandske bankforbindelse / eller den Europæiske EUR-clearing i henhold til Lov om Betalinger således:

  Betalinger indenfor EU/EØS lande:
  Overførselsvaluta / Modtagerbank
  EUR / 1 valørdag
  Øvrige EU/EØS valutaer / Max. 4 valørdage
  Ikke EU/EØS valutaer / Max. 4 valørdage

  Betalinger udenfor EU/EØS lande:

  Overførselsvaluta / Modtagerbank
  EU/EØs valuta / max 4 valørdage

  Bestillinger modtaget inden kl. 15.30 bliver ekspederet samme dag. 

  Betalinger, som opfylder kriterier for EU-betaling (EUR / BIC / IBAN / EU/EØS-land / SHA) vil blive afviklet i den europæiske EUR-clearing.

 • Ekspresoverførsler

  Ekspresoverførsel i EUR, USD, CAD, GBP, SEK & NOK
  Beløbet stilles til rådighed for Spar Nords korrespondentbank samme dag, som betalingen ekspederes. Hvis bestillingen er modtaget efter kl. 14.00 forbeholder Spar Nord sig ret til, at beløbet først bliver sat til rådighed for Spar Nords udenlandske bankforbindelse 1 bankdag fra ekspeditionsdag.

  Ekspresoverførsler i DKK
  Beløbet stilles til rådighed for Spar Nords udenlandske bankforbindelse samme dag, som betalingen ekspederes. Hvis bestillingen er modtaget efter kl. 13.00 forbeholder Spar Nord sig ret til, at beløbet først bliver sat til rådighed for Spar Nords udenlandske bankforbindelse/korrespondentbank 1 bankdag fra ekspeditionsdag.

  Ekspresoverførsler i andre valutaer
  Beløbet stilles til rådighed for Spar Nords udenlandske bankforbindelse 1 bankdag efter ekspeditionsdag. Visse eksotiske valutaer kan kun handles i markedet + 2 bankdage (ved disse eksotiske valutaer kan der med fordel bestilles en almindelig overførsel).

 • Tilbagekaldelser

  En betaling er uigenkaldelig. Derfor kan beløbet som hovedregel kun tilbagekaldes, hvis modtager samt modtagers pengeinstitut accepterer dette.

  En betaling via den Europæiske EUR-Clearing kan kun tilbagekaldes såfremt baggrunden for transaktionen er fraud (phishing eller lignende).

 • Betalingsoplysninger

  Forudsætninger for ekspedition
  Før en betaling til udlandet kan ekspederes, skal Spar Nord forsynes med de nødvendige betalingsoplysninger og der skal være dækning på debiteringskontoen.

  Nødvendige betalingsoplysninger
  For at fremme ekspeditionen og undgå misforståelser er det vigtigt, at vi modtager de nødvendige oplysninger så nøjagtige som muligt.

 • Bestilling af betalinger

  Bestilling af betalinger skal indeholde:

  • Afsenders navn, adresse og kontonummer
  • Overførselstype
  • Møntsort og beløb
  • Modtagers navn
  • Modtagers kontonummer eller anden unik ID. Indenfor EU/EØS skal IBAN altid oplyses
  • Oplysning til modtager om betalingsformål
  • Omkostningsfordeling mellem afsender og modtager (se forklaring nedenfor under punktet omkostninger)
  • Modtagers bankforbindelse (navn, adresse, landangivelse) eller BIC-kode - indenfor EU/EØS skal BIC altid oplyses


  Hvis BIC ikke benyttes skal clearings-/bankkoder benyttes til følgende landede:

  • Australien: AUXXXXXX (6 cifre) også kaldet BSB-number
  • Canada: CCXXXXXXXXX (9 cifre)
  • USA: FWXXXXXXXXX (9 cifre) - også kaldet fedwire/ABA/routing number
  • Sydafrika: ZAXXXXXX (6 cifre)

  Vær opmærksom på at det medfører forsinkelse og yderligere omkostninger, hvis modtagers navn og kontonummer ikke er oplyst korrekt.

  Hvis modtagers bankforbindelse og kontonummer eller andet id-nummer ikke oplyses, er Spar Nord i henhold til regler pr. 01.01.07 ikke forpligtet til at gennemføre overførslen, men kan anmode om yderligere oplysninger eller vælge at annullere betalingen.

 • Tidsfrister

  Bestillinger, som vi modtager inden kl. 15.30, udføres samme dag.

 • Omkostninger

  Omkostninger på en betaling til udlandet afhænger af den betalingstype, du vælger. Ved ekspeditionen bliver der opkrævet gebyrer/provisioner i henhold til Spar Nords prisinformation, som findes på bankens hjemmeside.

  Du bør være opmærksom på, at der vil blive opkrævet gebyr i Spar Nord og i modtagerbanken. Yderligere omkostninger kan forekomme, hvis betalingen videregives gennem flere pengeinstitutter.

  Ved bestilling vælges, hvordan de fordeles mellem dig og beløbsmodtager. Du har følgende valgmuligheder: 

  • SHA - omkostninger fordeles mellem afsender og modtager
   Her betaler afsender omkostninger i afsenders pengeinstitut - modtager betaler øvrige omkostninger. Denne omkostnings fordeling er den eneste som kan benyttes ved betalinger til og fra EU/EØS lande - uanset valuta.
  • OUR - alle omkostninger betales af afsender
   Denne omkostningsfordeling kan kun benyttes ved overførsler til og fra ikke-EU/EØS lande og bør kun benyttes såfremt det er aftalt med modtager. Hvis du vælger at betale bankomkostninger i udlandet, vil vi, ud over vores normale gebyr, beregne et tillægsgebyr, jfr. vores prisinformation, til dækning heraf ved betalingens effektuering. Vi forbeholder os ret til efterfølgende at opkræve udenlandske omkostninger, der overstiger det allerede beregnede tillægsgebyr.
  • BEN - alle omkostninger betales af modtager
   Denne omkostningsfordeling kan kun benyttes ved overførsler til og fra ikke-EU/EØS lande. Hvis denne omkostningsfordeling vælges vil vore omkostninger blive fratrukket det anmodede overførte beløb, inden betaling bliver udført.
 • Lande hvortil, der er særlige krav

  Ukraine - Egypten - Indien - Malaysia - Sydafrika
  Oplys altid en betalingsreference eller detaljeret betalingsformål.
  Forkortelser accepteres ikke.
  Manglende betalingsreference kan medføre, at betalingen returneres fra udlandet.

  Asien
  Betalinger til asiatiske lande kræver yderst præcise modtageroplysninger, da man ellers kan risikere, at betalingen returneres fra udlandet. Forkortelser accepteres ikke.

  Vietnam
  I forbindelse med betalinger til lån skal betalingsreference oplyses.

  Kina - CNY overførsel
  CNY må kun benyttes i forbindelse med kommercielle transaktioner. Fyldestgørende betalingsformål skal oplyses sammen med evt. betalingsreference.
  CNY må kun overføres til virksomheder i Kina og Hongkong, som har en CNY-konto. Privat personer må ikke modtage CNY betalinger.

  Iran og Nordkorea
  Pga. sanktioner mod disse lande udfører Spar Nord ikke overførsler hertil, ligesom overførsler herfra vil blive afvist.

 • Valutakurs

  Valutakurs ved betaling med modværdi under 2. mio. DKK.
  Betalinger i fremmed valuta med veksling vil, hvis andet ikke er aftalt, blive afregnet efter VM/Reuters middelkurs plus en valutamarginal, der varierer for de enkelte valutaer og fremgår af Spar Nords prisinformation under "udland".

  Valutakurs ved betalinger med modværdi over 2. mio. DKK.
  Betalinger i fremmed valuta med veksling vil, hvis andet ikke er aftalt, blive afregnet efter den aktuelle markedskurs plus en valutamarginal, der varierer for de enkelte valutaer.

 • Afregning af betaling til udlandet

  Betalinger til udlandet vil blive hævet på din konto med rentemæssig virkning (valør) pr. ekspeditionsdagen.

  Der vil blive fremsendt en afregningsnota med oplysning om valutakurs og omkostninger.

 • Er du i tvivl?

  Det er altid en god idé at kontakte din rådgiver i konkrete situationer ved betalinger til specielle lande.

  Banken er ikke ansvarlig for manglende gennemførsel af transaktioner på baggrund af indførsel af udenlandske sanktioner.