Betalinger til/fra udlandet

Der findes flere forskellige metoder til at håndtere betalinger til- og fra udlandet. Afhængig af hvor hurtigt betalingen skal være fremme hos modtageren, findes der forskellige overførselstyper at vælge imellem. Prisen for betalingen afhænger af, hvor hurtigt beløbet skal være til rådighed hos beløbsmodtageren.

Grundet situationen i Ukraine samt udelukkelsen af udvalgte banker fra den internationale betalingstjeneste Swift kan Spar Nord ikke garantere, at overførsler til henholdsvis Rusland, Belarus og Ukraine kan gennemføres. Bliver en overførsel til et af de pågældende lande gennemført af Spar Nord, kan der være risiko for, at en af Spar Nords bankforbindelser i eller udenfor Danmark standser overførslen af beløbet, hvis overførslen ikke er i overensstemmelse med bankens retningslinjer.

Betalinger fra udlandet

 • Oplysninger til beløbsafsender

  For hurtig og effektiv ekspedition fra udlandet anbefaler vi, at du oplyser følgende, hvis du skal modtage beløb fra udlandet :

  • Spar Nord Bank A/S, Denmark
  • SPNODK22 (BIC kode)
  • IBAN kontonummer, der fremgår af dit kontoudskrift og er på 18 karakterer startende med DK.
 • Omkostninger

  Når vi krediterer din konto får du meddelelse om betalingens oprindelige beløb, vores ekspeditionsgebyr/provision, evt. udenlandske omkostninger samt evt. afregningskurs. Gebyrer/provisioner fremgår af Spar Nords prisinformation under "udland".

  Hvis afsender afholder alle omkostninger, modtager du naturligvis det fremsendte beløb uden fradrag. Har afsenderen derimod bedt om, at du også afholder det udenlandske pengeinstituts omkostninger, vil de være fratrukket, inden vi modtager beløbet.

  Da betalingen kan være sket gennem flere pengeinstitutter på vejen til Spar Nord Bank kan der være fratrukket gebyrer i hvert pengeinstitut.

 • Valutakurser

  Valutakurs ved overførsel med modværdi under 2 mio. DKK:
  Betalinger med veksling vil, hvis andet ikke er aftalt, blive afregnet efter VM/Reuters middelkurs minus en valutamarginal på den pågældende valuta. Valutamarginaler fremgår af Spar Nords Prisinformation.

  Valutakurs ved overførsel med modværdi over 2 mio. DKK:
  Betalinger med veksling vil blive afregnet efter den aktuelle markedskurs minus en valutamarginal.

  Enkelte af Spar Nord udvalgte valutaer handles altid til markedskurs minus en valutamarginal.

 • Disposition og cut-off

  Betalinger modtaget inden kl. 15.30 afregnes på modtagelsesdagen, hvis denne er en bankdag.
  Beløbet indsættes på modtagers konto med valør 0- 4 bankdage efter ekspeditionsdagen, dog tidligst den valørdag beløbet er stillet til Spar Nords disposition. Kreditvalør fastsættes under hensyntagen til om transaktionen er omfattet af Lov om betalinger.

  Hvis betalingen modtages efter Spar Nords rådighedsdag betragtes modtagelsesdag som rådighedsdag og kreditvalør fastsættes under hensyntagen til Lov om betalinger og modtagelsestidspunkt (før/efter kl. 15.30).

  Uanset hvilken valuta vi modtager, vil beløbet blive krediteret den konto, der er oplyst fra afsenderen med mindre beløbsmodtager har indgået anden aftale med Spar Nord. I så fald bliver beløbet indsat på den aftalte konto.

 • Forbehold ved kreditering

  Banken er berettiget til at tilbageføre allerede krediterede beløb, såfremt det viser sig at betalingen er i strid med internationale sanktioner og derfor forsinkes, returneres eller indefryses.  Beløb kan endvidere tilbageføres i henhold til Spar Nords Almindelige Forretningsbetingelser.

  Banken er ikke ansvarlig for tab, som måtte opstå i denne forbindelse.

Betaling til udlandet

 • Forudsætninger for ekspedition

  Før en betaling til udlandet kan ekspederes skal Spar Nord forsynes med de nødvendige og evt. lovpligtige betalingsoplysninger og der skal være dækning for det overførte beløb og evt. omkostninger på debiteringskontoen.

 • Nødvendige betalingsoplysninger

  For at fremme ekspeditionen og undgå misforståelser er det vigtigt, at vi modtager de nødvendige samt evt. lovpligtige oplysninger så nøjagtigt som muligt.

 • Oplysningskrav

  Bestilling af betalinger skal indeholde :

  • Afsenders navn, adresse og kontonummer
  • Overførselstype
  • Møntsort og beløb eller evt. modværdi af DKK
  • Modtagers navn
  • Modtagers kontonummer eller anden unik ID på modtager. Indenfor EU/EØS skal IBAN kontonummer altid oplyses.
  • Oplysning til modtager om betalingsformål
  • Omkostningsfordeling mellem afsender og modtager (se forklaring under ”Omkostninger”)
  • Modtagers bankforbindelse = det pengeinstitut, hvor modtagers kontonummer er hjemmehørende – navn, adresse, landeangivelse eller BIC kode. Indenfor EU/EØS skal BIC altid oplyses.
  • Hvis BIC ikke benyttes skal clearings-/bankkoder benyttes til følgende lande :
   • Australien : AUxxxxxx (6 cifre) – også kaldet BSB-nummer
   • Canada : CCxxxxxxxxx (9 cifre)
   • Indien : IFSCxxxxxxxxxxx (11 cifre)
   • USA : FWxxxxxxxxx (9 cifre) – også kaldet ABA eller Routing nummer
   • Sydafrika : ZAxxxxxx (6 cifre)

  Vær opmærksom på, at det medfører forsinkelse og yderligere omkostninger hvis modtagers navn og kontonummer ikke er oplyst korrekt eller hvis en clearingskode ikke er angivet.

  Hvis modtagers bankforbindelse og kontonummer eller anden unik ID ikke er oplyst er Spar Nord ikke forpligtet til at gennemføre betalingen, men kan anmode om yderligere oplysningen eller vælge at annullere betalingen.

 • Tidsfrister for bestilling

  Bestillinger, som vi modtager inden kl. 15.30 på ekspeditionsdagen, udføres samme dag såfremt oplysninger er fyldestgørende.

 • Omkostninger

  Gebyr for en betaling til udlandet afhænger af den overførselstype, du vælger. Ved ekspeditionen bliver der beregnet gebyrer / provisioner i henhold til Spar Nords Prisinformation, som findes på bankens hjemmeside.

  Du bør være opmærksom på, at der beregnes gebyr i Spar Nord og i modtagerbanken. Yderligere omkostninger kan forekomme, hvis betalingen sendes via flere pengeinstitutter.

  Ved bestilling vælges hvordan omkostninger skal fordeles mellem dig og beløbsmodtageren. Du har følgende valgmuligheder :

  SHA – omkostninger fordeles mellem afsender og modtager:
  Her betaler afsender omkostninger i afsenders pengeinstitut og modtager betaler øvrige omkostninger. Denne omkostningsfordeling er den eneste, som kan vælges ved betalinger til og fra EU/EØS lande, uanset valuta.

  OUR – alle omkostninger betales af afsender :
  Denne omkostningsfordeling kan kun benyttes ved overførsler til og fra ikke-EU/EØS lande. Hvis du vælger at betale omkostninger i udlandet vil vi, ud over vores standardgebyr, beregne et tillægsgebyr som fremgår af Prisinformation. Vi forbeholder os ret til efterfølgende at opkræve yderligere omkostninger såfremt den opkrævning vi modtager ikke kan dække et allerede beregnede tillægsgebyr.

  BEN – alle omkostninger betales af beløbsmodtager :
  Denne omkostningsfordeling kan kun benyttes ved overførsler til og fra ikke-EU/EØS lande. Inden afsendelse af beløb vil vores gebyr, iflg. Prisinformation, blive fratrukket det anmodede overførte beløb.

  Denne omkostningsfordeling kan kun benyttes ved overførsler til og fra ikke-EU/EØS lande. Inden afsendelse af beløb vil vores gebyr, iflg. Prisinformation, blive fratrukket det anmodede overførte beløb.

 • Overførselstyper

  Almindelig overførsel:
  Beløbet bliver stillet til rådighed for Spar Nord udenlandske bankforbindelse / eller den Europæiske EUR-clearing i henhold til Lov om Betalinger således:

  Betalinger indenfor EU/EØS lande:
  Overførselsvaluta / Modtagerbank
  EUR / 1 valørdag
  Øvrige EU/EØS valutaer / Max. 4 valørdage
  Ikke EU/EØS valutaer / Max. 4 valørdage

  Betalinger udenfor EU/EØS lande:
  Overførselsvaluta / Modtagerbank
  EU/EØs valuta / max 4 valørdage

  Bestillinger modtaget inden kl. 15.30 bliver ekspederet samme dag. 

  Betalinger, som opfylder kriterier for EU-betaling (EUR / BIC / IBAN / EU/EØS-land / SHA) vil blive afviklet i den europæiske EUR-clearing.

  Ekspresoverførsel i EUR, USD, CAD, GBP, SEK & NOK :
  Beløbet bliver stillet til rådighed for Spar Nords udenlandske bankforbindelse samme dag, som betalingen ekspederes. Hvis bestilling modtages efter kl. 14 forbeholder Spar Nord sig ret til at der tillægges 1 valørdag.

  Ekspresoverførsler i DKK:
  Beløbet bliver stillet til rådighed for Spar Nords udenlandske bankforbindelse samme dag, som betalingen ekspederes. Hvis bestilling modtages efter kl. 13 forbeholder Spar Nord sig ret til at der tillægges 1 valørdag.

  Ekspresoverførsler i øvrige valutaer:
  Beløbet bliver stillet til rådighed for Spar Nords udenlandske bankforbindelse 1 bankdag efter betalingen ekspederes. Visse eksotiske valutaer kan dog kun handles i markedet med +2 bankdage, hvorfor overførsler i disse med fordel kan bestilles som almindelig overførsel.

  Såfremt der sker omveksling vil afregning og afsendelse af beløb finde sted efter opdatering af VM/Reuters valutakurser ca. kl. 15 på ekspeditionsdagen. 

  Vær  opmærksom på, at angivet valør er den valør, Spar Nord stiller beløbet til disposition, men ikke nødvendigvis den valør, beløbsmodtager har beløbet til rådighed. For betalinger indenfor EU/EØS-lande gælder Lov om Betalinger - maksimal gennemførselstid. 

 • Lande, hvortil der er særlige krav

  Ukraine - Egypten - Indien - Malaysia - Sydafrika - Indonesien
  Oplys altid en betalingsreference eller detaljeret betalingsformål.
  Forkortelser accepteres ikke.
  Manglende betalingsreference kan medføre, at betalingen returneres fra udlandet.

  Asien
  Betalinger til asiatiske lande kræver yderst præcise modtageroplysninger, da man ellers kan risikere, at betalingen returneres fra udlandet. Forkortelser accepteres ikke.

  Vietnam
  I forbindelse med betalinger til lån skal betalingsreference oplyses.

  Canada
  Oplys altid adresse nøjagtig og fuldstændig adresse på beløbsmodtager. Manglende adresse oplysninger kan medføre, at betalingen returneres fra udlandet.

  Kina - CNY overførsel
  CNY må kun benyttes i forbindelse med kommercielle transaktioner. Fyldestgørende betalingsformål skal oplyses sammen med evt. betalingsreference.
  CNY må kun overføres til virksomheder i Kina og Hongkong, som har en CNY-konto. Privat personer må ikke modtage CNY betalinger.

  Iran og Nordkorea
  Pga. sanktioner mod disse lande udfører Spar Nord ikke overførsler hertil, ligesom overførsler herfra vil blive afvist.

  Pakistan
  Overførsel skal indeholde fuldstændige oplysninger om beløbsmodtager samt modtagers IBAN kontonummer.

  Betalingsreference skal altid være oplyst.

 • Valutakurs

  Valutakurs ved betaling med modværdi under 2. mio. DKK.
  Betalinger i fremmed valuta med veksling vil, hvis andet ikke er aftalt, blive afregnet efter VM/Reuters middelkurs plus en valutamarginal, der varierer for de enkelte valutaer og fremgår af Spar Nords prisinformation.

  Valutakurs ved betalinger med modværdi over 2. mio. DKK.
  Betalinger i fremmed valuta med veksling vil, hvis andet ikke er aftalt, blive afregnet efter den aktuelle markedskurs plus en valutamarginal, der varierer for de enkelte valutaer.

  Enkelte af Spar Nord udvalgte valutaer handles altid til markedskurs minus en valutamarginal.

 • Afregning

  Betalinger til udlandet bliver hævet på din konto med rentemæssig virkning (valør) på ekspeditionsdagen.

  Såfremt der ikke sker omveksling eller afregning sker til aftalekurs / terminskurs vil afregning ske løbende over ekspeditionsdagen.

  Såfremt der sker omveksling vil afregning finde sted efter opdatering af VM/Reuters valutakurser kl. ca. 15 på ekspeditionsdagen.

 • Tilbagekaldelse

  En betaling er uigenkaldelig – derfor kan et overført beløb som hovedregel kun tilbagekaldes hvis beløbsmodtager og modtagers pengeinstitut accepterer dette.

  En betaling via den europæiske EUR-clearing kan udelukkende tilbagekaldes, såfremt der ligger svindel til grund for transaktionen. I så fald kontaktes rådgiver / afdeling i Spar Nord Bank. Returnering af beløb vil kun finde sted såfremt beløbsmodtager og modtagers pengeinstitut accepterer dette.