Administrerende direktør

Lasse Nyby

2000 - Administrerende direktør
1995 - Indtrådt i direktionen 
1986 - Ansættelsesår 
1960 - Fødselsår

Uddannelse
Bankuddannet
HD i Regnskabsvæsen
Lederuddannelse fra INSEAD

Bestyrelsesformand
Aktieselskabet Skelagervej 15

Besstyrelsesmedlem
AP Pension Livsforsikringsselskab
AP Pensionsservice
Finans Danmark
Foreningen AP Pension F.M.B.A
FR I af 16. september 2015 A/S
Landsdækkende Banker
Nykredit A/S
PRAS A/S
Sparekassen Nordjyllands Fond af 29. marts 1976

Aktiebeholdning
75.179