Bestyrelse

De overordnede beslutninger om vision, mission, strategier og politikker træffes i Spar Nord af bestyrelsen, som ligeledes har nedsat et Revisionsudvalg, Risikoudvalg og Nominerings- og vederlagsudvalg.