Renteloft holdt hånden over boligejere for første gang siden 2009

Realkreditlån for 30 milliarder kroner ramte et renteloft, da den nye rente for låntagere med RenteMax-lån blev fastsat mellem jul og nytår. For nogle låntagere er renteloftet ensbetydende med en rente, der er helt ned til tre gange lavere, end hvis de ikke havde haft renteloft.

Jan Nyhedsrummet Renteloft

Den 27. december blev renten fra 1. januar 2023 og det næste halve år frem fastsat for en række boligejere, der har et RenteMax-lån. RenteMax er et variabelt forrentet lån med et loft over renten, der udbydes af Totalkredit og Nykredit, og for en række RenteMax-låntagere blev loftet aktiveret for første gang siden 2009.

Det skyldes en markant renteforhøjelse sammenlignet med juni 2022, hvor renten på Ren-teMax-lånene senest blev fastsat. Dengang var renten på CIBOR 6 måneders-renten (dansk pengemarkedsrente som RenteMax-renten fastsættes efter) på 0,6 procent, mens den seks måneder senere var 2,4 procentpoint højere

- Syv RenteMax-obligationer og dermed lån for 30 milliarder kroner ramte renteloftet, som dermed for første gang i mere end et årti holdt hånden over boligejernes økonomi. Og for de fleste med renteloft sikrede renteloftet en markant besparelse, da loftet er helt ned til tre gan-ge lavere end den forventede rente uden renteloft, siger chefanalytiker i Spar Nord, Martin Lundholm.

Et konkret eksempel er RenteMax-obligationen med udløb i 2027 med et renteloft på en pro-cent. Her vil den månedlige nettoydelse for et lån med restgæld på en million kroner og af-dragsfrihed med 27 års restløbetid fra 1. januar 2023 være 1.366 kroner. Hvis renteloftet ikke havde været der, ville der have været udsigt til en rente på over tre procent og dermed en må-nedlig nettoydelse på 2.620 kroner, altså tæt på det dobbelte.

Renteloftet er dog ifølge Martin Lundholm ikke ensbetydende med, at rentestigningerne ikke vil kunne mærkes for RenteMax-lånerne.

- RenteMax-låntagere vil trods renteloftet få en rente i foråret af 2023, der er betydeligt højere end i efteråret 2022. For nogle vil renten være mere end dobbelt så høj, og det vil selvsagt kunne mærkes på den månedlige ydelse, siger Martin Lundholm.

RENTEMAX-LÅN, DER FORVENTES AT RAMME RENTELOFTET PR. 1. JANUAR 2023

Udløb

kupon 2. halvår 2022

Renteloft

Tillæg

Kupon, hvis der ikke havde været renteloft 1. halvår 2023

Renteforskel mellem loft og forventet kupon uden loft

01-07-2023

0,5860 %

1,5 %

0,00%

2,88 %

1,38 %

01-07-2025

0,5759 %

1,0 %

-0,01%

2,87 %

1,87 %

01-07-2025

0,5860 %

1,0 %

0,00%

2,88 %

1,88 %

01-07-2027

0,7280 %

1,0 %

0,14%

3,02 %

2,02 %

01-07-2028

0,8192 %

3,0 %

0,23%

3,11 %

0,11 %

01-07-2030

0,8395 %

1,5 %

0,25%

3,13 %

1,63 %

01-07-2034

2,4313 %

3,0 %

1,82%

4,72 %

1,72 %

Kilde: Spar Nord

Publiceret d.
17. januar 2023