Kør økonomisk og energivenligt i el-lastbil

7380 Leasing · Nyhedsrummet · El Lastbil

Spar Nord Leasing støtter op om den grønne omstilling og ser gerne en hurtig transformation af den tunge vejtransport i Danmark.

Der er mange fordele forbundet med at finansiere købet af en el-lastbil. Selvom el-lastbiler ofte kræver en større investering end traditionelle diesel-drevne lastbiler, kan de potentielt spare din transportvirksomhed mange penge på brændstofomkostninger og vedligeholdelse over tid. Desuden vil du opnå en betydelig besparelse forbundet med den kommende kilometerbaserede vejafgift, som træder i kraft 1. januar 2025, hvor du betaler vejafgift efter din lastbils CO2-udledning.

El-lastbiler har med andre ord et stort potentiale til at revolutionere transportbranchen ved at reducere forurening, sænke driftsomkostninger og skabe nye forretningsmuligheder gennem energivenlige logistikløsninger til gavn for mennesker, miljøet samt dit firmas fremtidige udvikling, omdømme og muligheder.

Fem væsentlige fordele ved at investere i el-lastbiler er:

Lavere driftsomkostninger
El-lastbiler har lavere driftsomkostninger end diesel-lastbiler, da de har færre bevægelige dele, der kræver vedligeholdelse. Desuden er elektricitet billigere end diesel. El-lastbiler har også en højere energieffektivitet, hvilket betyder, at de bruger mindre energi til at køre samme distance.

Bedre arbejdsmiljø
El-lastbiler har bedre arbejdsmiljø for chaufførerne, da de er mere støjsvage, vibrationsfrie og komfortable at køre i. 

Bedre adgang til miljøzoner
El-lastbiler har større fleksibilitet i byområder, da de kan køre i miljøzoner, hvor diesel-lastbiler er forbudte eller har begrænset adgang. Når den nye vejafgift træder i kraft, vil det også blive dyrere at køre i miljøzoner for lastbiler i CO2-emissionsklasse 1-5. 

Større miljøhensyn
El-lastbiler har ingen udstødningsemissioner af skadelige partikler eller drivhusgasser, som bidrager til luftforurening og klimaforandringer. De kører på ren elektricitet, som kan komme fra vedvarende energikilder som vind- og solenergi.

Positivt image
På imagefronten har el-lastbiler et bedre omdømme blandt kunderne og offentligheden, da de er et klart vidnesbyrd om miljøbevidsthed.

 

Tag os med på råd

Spar Nord Leasing hjælper dig gerne med at beregne den optimale løsning, hvor vi tager højde for udgifter til service, slitage, drivmiddel og udgifter til finansiering. Vi er uafhængig af producenter og giver dig en uvildig og gratis beregning, når du skal vælge fremtidens vognpark.

Kontakt kundechef Morten Toftbjerg på tlf. 26865076 eller moto@sparnord.dk for at booke et møde, hvor han gennemgår dine muligheder for at køre økonomisk og energivenligt i el-lastbil.

Publiceret d.
20. marts 2024