Eje, leje eller andel: Hvad skal jeg vælge?

55 · Topfoto 1 (1)

Vil jeg helst bo til leje eller købe min egen bolig? Det er formentlig ét af de første spørgsmål, du stiller dig selv, når du skal på udkig efter dit kommende hjem. Her har vi oplistet en række fordele og ulemper ved de forskellige boligtyper, så du kan træffe beslutningen på et oplyst grundlag.

Din økonomi, dine personlige ønsker og din tidshorisont. Det er eksempler på ting, du gør klogt i at overveje, når du skal afgøre, hvilken boligform der bedst opfylder dine boligbehov. Uanset om du vælger at bo til leje eller investere i en andels- eller ejerbolig, er der fordele og ulemper. Her får du en gennemgang af de tre boligtyper, som kan hjælpe dig med at træffe en beslutning.   

Ejerbolig

Når du køber en ejerbolig, bliver du den juridiske ejer af boligen, hvilket giver dig fuld bestemmelsesret over ejendommen.

✅ Fordele

❌ Ulemper

Hvis du sælger din bolig med overskud, er det sig selv, der får glæde af gevinsten.

Der er en del omkostninger forbundet med handlen sammenlignet med at leje en bolig, og det gælder både ved køb og salg.

Hvis du afdrager på dine lån, sparer du op i din bolig, medmindre boligen taber værdi.

Der er risiko for økonomisk tab, hvis boligen mister værdi.

80 pct. af boligens værdi kan finansieres med et realkreditlån, der som udgangspunkt er den billigste type boliglån.

Du kan ikke modtage boligstøtte, medmindre du er folke- eller førtidspensionist.

Du har frie hænder til at indrette og renovere din bolig.

Du betaler ejendomsværdiskat.

Andelsbolig

En andelsbolig adskiller sig fra en ejerbolig på flere områder. I en andelsboligforening ejer beboerne ejendommen i fællesskab, hvorimod beboerne i en ejerforening ejer hver deres bolig. Når du køber en andelsbolig, køber du altså kun brugsretten til din bolig, og samtidig får du del i både foreningens gæld og fælles formue.

✅ Fordele

❌ Ulemper

Købsprisen er oftest lavere end en tilsvarende ejerbolig.

Der er en del omkostninger forbundet med handlen sammenlignet med at leje en bolig, og det gælder både ved køb og salg.

Du betaler ikke ejendomsværdiskat, som du ellers var blevet påkrævet for en tilsvarende ejerbolig.

Du ejer i princippet ikke din bolig. Hvis du skal foretage større ombygninger, skal du derfor have tilladelse fra bestyrelsen. Det samme er tilfældet, hvis du vil have mulighed for at medregne forbedringer i andelen ved et eventuelt salg, f.eks. hvis du har lavet nyt køkken eller bad.

Du bliver en del af et socialt fællesskab med de andre andelshavere, når I f.eks. samles til generalforsamlinger, havedage og andre fælles aktiviteter.

Som andelshaver kan du kun optage et banklån, som har en højere rente end realkreditlån. Kan du ikke selv betale andelen kontant, bliver det derfor ofte dyrere, end hvis du skulle låne til en ejerbolig.

Hvis foreningen har interesserede købere skrevet på venteliste, kan du spare udgiften til ejendomsmæglerens salær ved et evt. salg.

Som andelshaver hæfter du for fælles gæld. Tjek derfor nøje, om foreningens økonomi er sund.

 

Du kan ikke modtage boligstøtte, medmindre du er folke- eller førtidspensionist.

 

Tip til andelsboliger: Inden du køber en andelsbolig, skal du være opmærksom på gælden i andelsforeningen, da den har indflydelse på boligafgiften, dvs. hvor meget du skal betale i husleje. Som udgangspunkt har andelsforeninger med en lille gæld en lavere boligafgift – det gælder specielt ældre andelsforeninger.

Læs mere om andelsboliglån

Lejebolig

Når du bor til leje, indgår du en lejekontrakt med boligens ejer. Af kontrakten fremgår det, hvad du skal betale i husleje, og hvilke forpligtelser du har som lejer, bl.a. i forhold til vedligeholdelse og opsigelse.

✅ Fordele

❌ Ulemper

Hvis noget i boligen går i stykker, uden at du er herre over det, er det udlejerens ansvar at hæfte for udbedring af skaden

Som lejer har du ingen opsparing i boligen

Du har mulighed for at få boligstøtte, også selvom du ikke er pensionist

Du har ikke frie hænder til at indrette og renovere din bolig, som du vil

Du slipper for udgifter som ejendomsværdiskat, ejendomsskat og udgifter til renovation, men disse udgifter vil til gengæld være indregnet i din husleje

Du kan risikere at miste hele eller dele af dit depositum til istandsættelse af boligen ved fraflytning

Som lejer er du frit stillet til at fraflytte lejemålet, når du ønsker det – afhængigt af bestemmelserne i lejekontrakten

 

 

Er du stadig ikke afklaret om, hvilken boligtype du skal vælge? Så kontakt din lokale Spar Nord-rådgiver, som kan gøre dig endnu klogere på valget mellem at leje og eje.

Publiceret d.
9. januar 2024

Skal vi hjælpe med dit boligkøb?

Kontakt os helt uforpligtende, så vender vi tilbage hurtigst muligt. Vi er her for at rådgive.