Det Grønlandske Hus modtager donation fra jubilæumspulje

8034 Vejgaard · Nyhedsrummet · Det Grønlandske Hus

Den lokale institution Det Grønlandske Hus har modtaget en donation på 10.000 kroner i forbindelse med Spar Nord Fondens jubilæumspulje.

I anledning af Spar Nords 200-års jubilæum har Spar Nord Fonden uddelt en jubilæumspulje til lokale foreninger landet over. I Aalborg var Det Grønlandske Hus en af modtagerne af den hjertevarme donation.

Donationen skal støtte op om Safe Space September, en måned med arrangementer rettet mod unge grønlændere og deres forældre, med fokus på mental sundhed og tryghed.

Arrangementerne skal øge bevidstheden om ensomhed, psykisk sygdom og lavt selvværd blandt de unge og tilbyde en følelse af samhørighed og fællesskab.

- Det er med stor glæde, at vi, på vegne af Spar Nord Fonden, kan støtte op om lokale tiltag, der gør en forskel for lokalsamfundets ve og vel. Med denne støtte kan Det Grønlandske Hus fortsætte deres vigtige arbejde med at skabe et trygt rum, hvor unge grønlændere kan få den støtte, de har brug for, udtaler Peer Kristensen, afdelingsdirektør i Spar Nord Vejgaard.

Publiceret d.
9. juli 2024