Se din puljeinvestering

Få overblik over, hvordan investeringspuljerne har klaret sig det seneste kvartal samt baggrunden herfor. Følg vores investeringsstrategi og få derigennem indsigt i vores forventninger til udviklingen på de finansielle markeder.

Se dine puljer her Læs seneste markedskommentar

Markedskommentar, 1. juli 2022:

Storm på de finansielle markeder

Af direktør Mads Stouby, mst@sparnord.dk, tlf. 96 34 42 33

 • Investeringsmæssigt har 1. halvår 2022 været både historisk svært og historisk usædvanligt. Som det fremgår af tabel 1 og 2, har halvåret resulteret i store negative afkast på alle aktiver.
 • Det er historisk set usædvanligt, at både aktier og alle typer af obligationer samtidigt leverer så markant negative afkast. Der har med andre ord ikke været nogen steder at krybe i læ, da også kontantplaceringer har givet negativt afkast via negative indlånsrenter.
 • Det er primært den i nyere tid historisk høje inflation, som har drevet renterne op og medført kurstab på obligationer. Forventningerne til centralbankernes fremtidige renteforhøjelser har derfor taget voldsomt til i løbet af 2. kvartal og presset markedsrenterne yderligere op.
 • Dertil kommer stor usikkerhed affødt af krigen i Ukraine, stigende energi- og fødevarepriser, kinesiske Corona-nedlukninger, internationale forsyningsproblemer mv.
 • Alt dette har medført en tiltagende frygt for, at den globale økonomi er på vej mod en ny økonomisk nedtur (recession). Kombinationen af stigende renter og vækstfrygt er en giftig cocktail for både aktiemarkeder og virksomhedsobligationer.
 • Usikkerheden om udsigterne for vækst, inflation og pengepolitik er meget stor. Risikoen for at det ikke lykkes centralbankerne at få bragt inflationen ned, uden at økonomien ender i en recession, er steget betydeligt. En ny global recession er dog stadig ”kun” et risikoscenario i vores optik.
 • Når usikkerheden som nu er stor, er det investeringsmæssigt centralt, at man bevarer det langsigtede perspektiv og holder fast i den risikoprofil, som man har valgt.
 • Trods den store usikkerhed forventer vi på 3-6 måneder sigt svagt stigende lange danske renter, stort set uændrede kreditspænd og uændrede til svagt stigende globale aktiemarkeder, men med store udsving undervejs.

Læs mere om investeringsstrategi

Bæredygtigt aftryk

Spar Nord har fokus på bæredygtighed i de investeringer, som foretages på vegne af vores kunder.

 • Læs mere om bæredygtige investeringer

  Spar Nord Bank ønsker grundlæggende at være en ansvar­lig virksomhed og samarbejdspartner gennem fokus på or­dentlighed og bæredygtig adfærd. Dette gør vi ved både at have internt fokus på bæredygtighed i indretningen af Spar Nord som virksomhed, men i særdeleshed også via fokus på bæredygtighed i de investeringer, som foretages på vegne af vores kunder.

  Vi analyserer ledelsesmæssige og finansielle forhold samt miljømæssige (E), sociale (S) og ledelsesmæssige (G) for­hold, inden vi investerer.

  Vi sætter os ind i selskabernes forretningsmodeller, og vi udvælger de investeringer, der vurderes at skabe attraktive og langsigtede afkast på et ansvarligt grundlag.

  Spar Nord Bank prioriterer at finde morgendagens vindere, hvilket indebærer at investere med ansvarlighed for øje.

  På den måde beskytter vi bedst kundernes investeringer – samtidig med, at vi bidrager positivt til samfundet og vores fælles fremtid.

  Integrering af ESG-faktorerne er et fast element i investe­ringsprocessen til identificering og imødekommelse af bæ­redygtighedsrisici. Dette har til hensigt at undgå understøt­telse af langsigtede ikke bæredygtige forretningsmodeller samt at afskærme investeringsporteføljerne fra begivenhe­der af miljømæssig, social- eller ledelsesmæssig karakter, der kan have en potentiel væsentlig negativ indflydelse på værdien heraf.

  Vigtigste prioriteringsområde for Spar Nord i forhold til ind­dragelse af hensynet til bæredygtighed i Spar Nords puljer er, at vi ønsker fokus på følgende:

  • Investeringsporteføljens evne til at understøtte FN’s verdensmål
  • Investeringsporteføljens udledning af drivhusgasser - CO2
  • Investeringernes evne til at håndtere miljømæssige og sociale forhold samt ansvarlig ledelse (ESG)

  De bæredygtighedsmæssige aftryk af dine investeringer i Spar Nords puljer analyseres kvartalsvist og resultaterne kan fremadrettet findes i Puljenyt.

 • Læs mere om bæredygtighed i Spar Nord

  I Spar Nord ønsker vi at være en ordentlig og ansvarlig bank. Vi tager vores samfundsansvar alvorligt, og arbejder strategisk og målrettet med de forventninger, vores kunder og offentligheden har til vores måde at drive forretning på.

  Se vores 5 prioriterede indsatsområder

Sådan ser du dine puljer i net- og mobilbank

 1. Log på net- eller mobilbank

 2. Klik på "investering" i menuen

 3. Vælg ”Investeringsoverblik