Bestil LEI-kode

EU-lovgivning på det finansielle område foreskriver, at din virksomhed skal have en såkaldt LEI-kode i tilfælde af køb og salg af værdipapirer eller i tilfælde af "corporate actions" som eksempelvis aktieemission eller handel med tegningsretter.

Produktbilleder_1080x1080_Trade-finance.png

LEI-kode

Fra 3. januar 2018 skulle alle juridiske enheder i EU, herunder danske virksomheder, foreninger og fonde, der køber eller sælger værdipapirer i EU, have en såkaldt LEI-kode. Koden, der står for "Legal Entity Identifier", er et internationalt identifikationsnummer, som gør det muligt klart og entydigt at identificere hver enkelt selvstændig juridisk enhed.

Det nye ID-krav, der forenklet kan ses som et internationalt CVR-nummer, skal skabe større gennemsigtighed på markedet for finansielle transaktioner, afsløre økonomisk kriminalitet og være et værn mod fremtidige finanskriser.

LEI-systemet udspringer af en beslutning fra G20-landene i 2011 om at skabe et internationalt identifikationssystem, der kan skabe større gennemsigtighed på værdipapirmarkedet.

For myndighederne vil LEI-koden fx betyde, at det bliver lettere at overvåge og vurdere systemiske risici, og virksomhederne kan lettere gennemskue, hvem de handler med.

Bag systemet står GLEIF (Global LEI Foundation) i Basel i Schweiz. De danske banker står hverken for udstedelse, håndtering eller fornyelse af koden. Indtægterne fra LEI-koderne skal ifølge GLEIF gå til administration, systemudvikling samt kundeservice og fordeles mellem de autoriserede udbydere af LEI-koder og det såkaldte Global LEI System (GLEIS), som administrerer selve LEI-databasen.

Disse skal have en LEI-kode
Juridiske personer - dvs. virksomheder, foreninger og fonde - skal have en såkaldt LEI-kode for at kunne handle med værdipapirer eller derivater (omfatter valutaterminsforretninger), der kan handles på børser (fx NASDAQ Copenhagen, First North) eller andre finansielle handelssteder i EØS (dvs. EU, Island, Liechtenstein, Norge og Schweiz). Kravet omfatter alle former for selskaber, hvad enten de er privat eller offentligt ejede, men også foreninger, andelsboligforeninger og fonde med mere.

Formålet med LEI-koderne er at give myndighederne bedre muligheder for at overvåge markederne og dermed øge handelssikkerheden.

Du behøver ikke købe en LEI-kode, før du gerne vil handle med disse værdipapirer, men det anbefales at købe den i god tid - en uges ekspeditionstid er normalt. En LEI-kode koster ca. 100-150 euro samt et årligt fornyelsesgebyr.

Spar Nord har ikke noget økonomisk samarbejde med udbyderne, og det er derfor Spar Nord uvedkommende, hvilken udbyder du vælger at benytte dig af.

Blandt de mest anvendte udbydere er:

https://www.dansklei.dk/
https://www.leinummer.dk/

https://leiservice.dk
https://www.nordlei.org/
https://www.leikode.dk


Hvilke trin omfatter registreringsprocessen for LEl-koden?

  1. Find nødvendige oplysninger: juridisk(e) navn(e) for alle virksomheder, fonde eller foreninger, registreret/registrerede adresse(er), hovedkontorsadresse(r), enhedsstatus, enhedens retlige form, bemyndiget/bemyndigede person(er)
  2. Beslut hos hvilken LEI-udsteder registrering skal ske
  3. Indtast de nødvendige oplysninger til registrering på udstederens hjemmeside
  4. Betal registreringsgebyret som anvist på udstederens hjemmeside
  5. LEI-udstederen foretager validering og registrering af dine oplysninger og sender dig en bekræftelse pr. e-mail


Ønsker du mere information om LEI-koder, kan du læse mere her:
Fakta om LEI
Finanstilsynets spørgsmål og svar om LEI

Disse skal ikke have en LEI-kode
Fysiske personer skal ikke have en LEI-kode, da de er identificeret med deres nationale ID - i Danmark CPR-nummeret.

En enkeltmandsvirksomhed, der handler med alle andre finansielle instrumenter end derivater, skal heller ikke have en LEI-kode.