Afdækning af valuta- og renterisici

Spar Nords rente- og valutaprodukter giver dig en lang række muligheder for at sikre og optimere din virksomhed. Med andre ord; styre din risiko.
 • Renteswap
 • Caps & Floors
 • Renteoptioner
 • Spot- & Valutaterminsforretninger
 • Valutaoptioner
 • Flere produktbeskrivelser

Renteswap

Renten stiger og falder over tid. Det kan påvirke en virksomheds rentabiliteten i de projekter eller investeringer som virksomheden foretager. En renteswap er en bindende aftale om en fast rente i en fremtidig periode.

Læs mere om renteswap (pdf)

 • Renteswap

  Renten stiger og falder over tid. Det kan påvirke en virksomheds rentabiliteten i de projekter eller investeringer som virksomheden foretager. En renteswap er en bindende aftale om en fast rente i en fremtidig periode.

  Læs mere om renteswap (pdf)

 • Caps & Floors

  Renten stiger og falder over tid. Det kan påvirke en virksomheds rentabilitet i projekter, eller de investeringer som en virksomhed foretager. Er du derfor interesseret i at vide, din maksimale renteudgift, så er det en rentecap/rentefloor, der kan give denne afdækning.


  Læs mere om Caps & Floors (pdf)

 • Renteoptioner

  Usikkerheden om hvor renten skal hen, selv på kort sigt, kan give en virksomhed svære overvejelser. Er du interesseret i at forsikre virksomheden mod udsving, er det en renteoption du skal bruge.

  Læs mere om renteoptioner (pdf)

 • Spot- & Valutaterminsforretninger

  En spot- & valutaterminsforretning er en bindende aftale mellem to parter om køb eller salg af et bestemt valutabeløb, til en aftalt kurs, og til afvikling på et aftalt tidspunkt. Spot- & Valutaterminsforretninger bruges altså til at afdække en valutarisiko og for at opnå en gevinst på en ændring i en given valutakurs.


  Læs mere om spot- & valutaterminsforretninger (pdf)

 • Valutaoptioner

  En valutaoption er en ret eller pligt til at købe eller sælge et aftalt valutabeløb til en på forhånd aftalt kurs på et aftalt fremtidigt tidspunkt.


  Læs mere om valutaoptioner (pdf)

 • Flere produktbeskrivelser