Kaution fra Danmarks Eksport- og Investeringsfond

Spar Nord samarbejder med Danmarks Eksport- og Investeringsfond, der tilbyder at kautionere for vækstfinansiering til små- og mellemstore virksomheder (SMV).

Vækstkaution er et supplement til de sikkerheder, du selv kan stille, og dermed en hjælp, når du har brug for finansiering til eksempelvis at starte ny virksomhed, udvikle din forretning eller overtage et eksisterende firma.

Produktbilleder_1080x1080_Kaution-fra-vaekstfonden.png

Fakta:

  • Kautionen dækker lån og kreditter på op til 2 millioner kroner
  •  Kautionen dækker op til 75 procent af bankens tab efter sikkerheder og øvrige kautioner. Kautionen nedskrives lineært over finansieringens løbetid
  • Prisen for en Vækstkaution består af en engangspræmie på 1,5 procent af finansieringsbeløbet samt en årlig præmie på 2,0 procent
  • Kautionen har en løbetid på op til 10 år
  • Vækstkaution kan anvendes af små og mellemstore virksomheder med dansk adresse og CVR-nummer
  • Vækstkaution kan også benyttes til garantier 

På Danmarks Eksport- og Investeringsfonds hjemmeside - www.eifo.dk - kan du læse yderligere omkring Vækstkaution.