Garantier

Garantier indgår ofte som et vigtigt element ved indgåelse af handler og/eller kontrakter. Samtidig kan garantier sikre din virksomhed mod overraskelser, begrænse trækket på din virksomheds likviditet samt sætte din virksomhed i stand til at kunne deltage i eksempelvis licitationer.

Produktbilleder_1080x1080_Garantier.png

Spar Nord tilbyder alle former for garantier:

  • Betalingsgaranti: Skal du investere i større anlægsaktiver kan banken – på vegne af jer – udstede en betalingsgaranti til sælger, således investeringen ikke påvirker den daglige likviditet
  • Arbejds-/varegaranti: Arbejdsgarantier stilles af håndværker eller entreprenør overfor bygherren – som sikkerhed for udførelse af et stykke arbejde
  • Leveringsgaranti: Skal en vare leveres giver leveringsgarantien køber en sikkerhed for, at sælger overholder sine forpligtelser i forbindelse med flytningen
  • Tilbudsgaranti: En tilbudsgaranti giver køber en sikkerhed for, at sælger betaler en erstatning, hvis ikke tilbuddene bliver overholdt
  • Forudbetalingsgaranti: Hvis sælger ikke overholder sine kontraktlige forpligtelser, sikrer køber med denne garanti en tilbagebetaling af det betalte forskud

Har din virksomhed behov for en garanti? Så tag fat i din rådgiver i Spar Nord, som kan vejlede dig i den rigtige løsning for din virksomhed.


Garantier i danske kroner og anden valuta
Alle former for garantier tilbydes i såvel danske kroner som anden valuta.
For garantier i udenlandsk valuta, se "udenlandske garantier"