Gældspleje

Med en gældspleje-rapport får din virksomhed et samlet overblik over gæld og eventuelle afdækningsforretninger. Værktøjet giver et større overblik over låneportefølje og en mere detaljeret rådgivning med konsekvensberegninger på forskellige finansieringsforslag. Dermed bliver der skabt et helhedsbillede på al finansiering. Et overblik, der er værd at have, hvis virksomheden overvejer ny finansiering eller omlægning af eksisterende portefølje.

Produktbilleder_1080x1080_Mellemfinansiering.png

Hvad kommer der ud af systemet til Gældspleje-rapporten?

Al finansiering, herunder også ekstern gæld og afdækninger, lægges ind i værktøjet og herefter kan der dannes et samlet overblik over bl.a.:

  • Aktuel samlet restgæld og markedsværdi på porteføljen
  • Gennemsnitlig porteføljerente over tid
  • Fremadrettet likviditet
  • Likviditetsændringer ved rentestigninger eller -fald
  • Markedsværdiændringer ved rentestigninger eller -fald

Rapporten giver et samlet helhedsbillede af al virksomhedens finansiering. Et overblik, der er værd at have, hvis virksomheden overvejer ny finansiering eller omlægning af eksisterende portefølje.