Ratepension

En ratepension sikrer, at du kan opretholde din levestandard, når du går på pension. Du får udbetalt pensionen i rater over en periode på 10 til 30 år. Du får fradrag for indbetalingen – som enten kan ske via din arbejdsgiver eller ved egenbetaling – men ved udbetaling skal du betale almindelig indkomstskat.

Fakta om Ratepension

  • Indbetalingsmaks: 60.900 kr.
  • Udbetaling: Månedlige rater over en 10-30-årig periode
  • Fradrag: Fradrag i topskat
  • Skat: Personlig indkomstskat ved udbetaling


Hvordan fungerer udbetalingen?

Ratepension udbetales i månedlige rater i en periode på mellem 10 og 30 år. Udbetaling kan tidligst påbegyndes, når du når pensionsudbetalingsalderen. Ved udbetaling betaler du almindelig indkomstskat.

Vær opmærksom på, at din ratepension kan gøre tillægget på din folkepension mindre. Forventer du, at din folkepension kommer til at udgøre en stor andel af din indtægt som pensionist, skal du evt. overveje en alderspension i stedet for en ratepension.

Ønsker du at få deludbetalt eller helt ophævet din ratepension før tid, skal du betale en afgift på 60 % af de udbetalte beløb.

Skulle du miste din arbejdsevne, og tildeles du førtidspension, kan du påbegynde udbetalingen af din ratepension, selv om du ikke har nået pensionsudbetalingsalderen.

Dør du, inden du når pensionsalderen, vil din pension blive udbetalt uden om boet til ægtefælle eller livsarvinger efter fradrag af 40 % statsafgift. Er den begunstigede ikke din ægtefælle, betales der boafgift. Ægtefælle eller arvinger under 24 år kan også vælge at få udbetalt beløbet i rater, som beskattes som personlig indkomst uden arbejdsmarkedsbidrag.


Hvor meget kan jeg indbetale på min ratepension årligt?

Det er op til dig, hvor meget du ønsker at indbetale på din ratepension – dog kan du maks. få fradrag for årligt 60.900 kr. (2023). Dette gælder for alle dine indbetalinger til ratepensionsopsparinger, uanset om det er privat eller via arbejdsgiverordninger. Indbetaler du mere end til fradragsloftet, kan du overføre beløbet til din livrente og få fradraget den vej.

Med en ratepension får du altså fradrag på dine indbetalinger – også på topskatten. Fradragsprocenten er højere end den typiske beskatningsprocent ved udbetalingen, hvorfor der kan være skattemæssige fordele forbundet med din ratepensionsopsparing.

Selv om din arbejdsgiver ikke bidrager til ratepensionen, kan din ratepension oprettes via din arbejdsplads, så det er den, der sørger for indbetalingerne. Alternativt kan den oprettes som en privat ordning. Eller begge dele – du kan nemlig godt have mere end én ratepensionsopsparing.

Hvor placeres min ratepension?

Du kan vælge at benytte pensionspuljerne, hvor vores investeringsspecialister placere pengene i puljer med risikospredning, for at skabe et stabilt afkast. Er du interesseret i at investere i værdipapirer, kan du tilknyttet er værdipapirdepot. Tal med din rådgiver om mulighederne.

Har du spørgsmål? Vi kontakter dig hurtigst muligt.