Livrente

En livrente sikrer, at du får udbetalt penge resten af dit liv. Den sikrer dig altså en livsvarig indkomst, fra du går på pension, indtil du går bort. Spar Nord tilbyder livrente i samarbejde med Nærpension. Forsikringerne administreres af AP Pension.

Fakta om Livrente

  • Indbetalingsmaks: Ubegrænset indbetaling
  • Udbetaling: Livsvarig udbetaling i månedlige rater
  • Fradrag: Fradrag i topskat
  • Skat: Personlig indkomstskat ved udbetaling​


Hvor meget kan jeg årligt indbetale på min livrente?

Der er intet loft for, hvor meget du må indbetale på din livrente. Du vælger selv, om du ønsker engangsindbetaling, eller om du vil lave løbende indbetalinger. Om du vil køre indbetalingen via din arbejdsgiver eller privat, er også op til dig.

Du får fradrag for indbetaling på din livrente. Dette varierer, alt efter hvordan du indbetaler, og hvor længe din aftale om indbetaling løber – tal med din rådgiver om, hvordan dit fradrag vil være.

Hvor placeres min livrente?

Livrenten er en opsparing, som Spar Nord tilbyder via Nærpension. Din livrente investeres i markedsrente, hvor du kan vælge mellem forskellige investeringsmuligheder. Tal med din rådgiver om dine ønsker og forventninger

Hvordan fungerer udbetalingen?

Du kan få din livrente udbetalt, når du når pensionsudbetalingsalderen. Livrenten udbetales i månedlige rater og fortsætter, så længe du lever. Ved udbetaling af din livrente betaler du almindelig indkomstskat.

Op til udbetalingstidspunktet har du mulighed for at knytte en garantiperiode til din livrente, som sikrer at dine efterladte overtager udbetalingen for en periode.

Dør du, inden udbetalingen er begyndt, udbetales din opsparing uden om boet efter fradrag på 40 % statsafgift til den begunstigede. Er denne ikke din ægtefælle, betales boafgift. Ægtefælle eller arvinger under 24 år kan også vælge at få udbetalt beløbet i rater, som beskattes som personlig indkomst uden arbejdsmarkedsbidrag.

Ønsker du at ophæve din livrente – helt eller delvist – skal du betale en statsafgift på 60 % af de udbetalte beløb.

Har du spørgsmål? Vi kontakter dig hurtigst muligt.