Kapitalpension

Det er ikke længere muligt at oprette en kapitalpension. Denne pensionstype er erstattet af alderspension.

Kapitalpension

Har du allerede en kapitalpension, fortsætter din ordning. Alternativt har du mulighed for at konvertere din kapitalpension til en ratepension, en aldersopsparing eller en livrente.

Med en kapitalpension får du typisk udbetalt et samlet beløb, som du selv afgør, hvordan du vil bruge.

Er din kapitalpension oprettet før 1. maj 2007, kan du få den udbetalt, når du fylder 60 år. Er den oprettet efter 1. maj 2007 og før 31. december 2017, kan du få pengene ud fem år før opnået folkepensionsalder. Pengene skal være udbetalt, inden 20 år efter at du når pensionsudbetalingsalderen.

Ved udbetaling skal du betale 40 % i skat. En kapitalpension modregnes ikke i din folkepension.

Tilkendes du førtidspension, eller bliver du ramt af kritisk sygdom, kan du få din kapitalpension udbetalt før tid. Her skal du også betale statsafgift på 40 %.

Dør du, inden du når pensionsudbetalingsalderen, udbetales kapitalpensionen efter afgift uden om boet til den begunstigede. Er denne ikke din ægtefælle, skal der betales boafgift. Der skal altid betales pensionsafkastskat.

Ønsker du at foretage en deludbetaling eller at ophæve din kapitalpension før pensionsudbetalingsalderen, betales en statsafgift på 52 %.

Har du spørgsmål? Vi kontakter dig hurtigst muligt.