Aldersopsparing

Med en aldersopsparing har du mulighed for at få en engangsudbetaling, når du går på pension. Aldersopsparingen kan oprettes, indtil 20 år efter at du har nået pensionsudbetalingsalderen.

Fakta om Aldersopsparing

  • Indbetalingsmaks: 8.800 kr. årligt med mere end fem år til pensionsalderen og 56.900 kr. med fem år eller mindre til pensionsalderen
  • Udbetaling: Kan udbetales som engangsbeløb
  • Fradrag: Ingen fradrag
  • Skat: Afgiftsfri udbetaling​


Hvordan fungerer udbetalingen?

Senest 20 år efter at du har nået pensionsudbetalingsalderen, skal udbetalingen ske. Om du ønsker at få hele beløbet udbetalt på én gang eller ad flere omgange, er op til dig. Du har mulighed for fortsat at indbetale på din aldersopsparing, selv om du har fået udbetalt derfra.

En aldersopsparing har afgiftsfri udbetaling, og udbetalingen påvirker ikke folkepensionen. Det er derfor ekstra fordelagtigt at benytte en aldersopsparing, de sidste fem år inden du skal på pension.

Mister du din arbejdsevne og tildeles førtidspension, eller får du en livstruende sygdom, inden du når pensionsalderen, kan du få udbetalt din aldersopsparing. Din aldersopsparing tilfalder skattefrit dine arvinger, hvis du går bort inden pensionsudbetalingsalderen. Er dette ikke din ægtefælle, betales der boafgift.

Ønsker du at få udbetalt hele eller dele af din aldersopsparing, før du når pensionsudbetalingsalderen, skal du betale afgift på 20 % af de udbetalte beløb til staten.

Hvor meget kan jeg årligt indbetale på min aldersopsparing?

Er der mindre end fem år, til du når pensionsalderen, kan du indbetale op til 56.900 kr. årligt (2023) på din aldersopsparing. Er der mere end fem år, til du når pensionsalderen, er loftet 8.800 kr. årligt (2023). Om du har en eller flere aldersopsparinger, er beløbsgrænserne for indbetaling de samme.

Overskrider du loftet, udløser det en afgift. Tal med din rådigiver om, hvorvidt du har mulighed for at flytte overskydende indbetalinger til en anden pensionsordning.

Uanset om din arbejdsgiver bidrager til din aldersopsparing eller ej, kan du vælge, om den skal køre via din arbejdsgiver, eller om du selv vil stå for indbetalingerne. Ved en privattegnet ordning er beløbsgrænserne indbetalinger efter skat, mens arbejdsgiver ikke skal indeholde A-skat og arbejdsmarkedsbidrag. Vil du undgå at betale restskat, skal du huske at rette din årsopgørelse.

Med en aldersopsparing har du ikke fradrag ved indbetalingen, men du skal heller ikke betale skat ved udbetalingen.

Hvor placeres min aldersopsparing?

Du kan vælge at benytte pensionspuljerne, hvor vores investeringsspecialister placere pengene i puljer med risikospredning, for at skabe et stabilt afkast. Er du interesseret i at investere i værdipapirer, kan du tilknyttet er værdipapirdepot. Tal med din rådgiver om mulighederne.

Kan vi hjælpe med noget?