God skik for forsikringsformidling

Spar Nord Bank A/S
Skelagervej 15
9000 Aalborg

formidler forsikringer gennem Letpension/PFA og AP/Nærpension og banken yder rådgivning om forsikringsprodukter.

Virksomhedsregister
Finanstilsynet fører et offentligt register over forsikringsformidlere, der har fået tilladelse. 

Samarbejdsaftaler
Spar Nord Bank A/S har indgået en samarbejdsaftale med Letpension og AP pension (herunder Mølholm Forsikring) om formidling af en portefølje af forsikrings- og pensionsprodukter. Udbyderne af forsikringerne er Letpension/PFA og AP/Nærpension, som banken således handler på vegne af.

Ejeroplysninger
Spar Nord Bank A/S ejer ikke en direkte eller indirekte andel på 10 procent eller mere af stemmerettighederne eller kapitalen i Letpension/PFA eller AP/Nærpension.

Letpension/PFA og AP/ Nærpension ejer ikke direkte eller indirekte en andel på 10% eller mere af stemmerettighederne eller kapitalen i Spar Nord Bank A/S.

Rådgivning
Spar Nord Bank A/S yde rådgivning på basis af en objektiv og personlig analyse.

Spar Nord Bank har en kontraktretlig forpligtelse til at benytte PFA pension via Letpension og AP pension via Nærpension.

Aflønning
Spar Nord Bank A/S modtager løbende provision for alle solgte forsikringer gennem samarbejdet med Letpension/PFA og AP/Nærpension. Provision til banken indgår i forsikringspræmien.

Forsikringsselskaber hvori, der tegnes forsikringer:
AP/Nærpension
Østbanegade 135
2100 København Ø

Mølholm Forsikring A/S
Lille Tornbjerg 30
5200 Odense NØ

Letpension/PFA
Sundkrogsgade 4
2100 København Ø


Klagevejledning:
Det er vores mål, at alle kunder i Spar Nord til enhver tid oplever nærværende, kompetent og fejlfri rådgivning - og at dette afspejler sig i kundetilfredsheden.

Skulle du alligevel være utilfreds med en sag - eller med os - håber vi, at du i første omgang vil drøfte sagen med din egen rådgiver i den lokale bank (afdeling), hvor du er kunde.

Hvis du herefter fortsat er uenig i Spar Nords behandling af din henvendelse eller resultatet heraf, kan du kontakte Bankens klageansvarlige. Du kan bede din afdeling om at blive henvist, eller du kan kontakte den klageansvarlige direkte. Du kan skrive til den klageansvarlige på klageansvarlig@sparnord.dk eller Spar Nord Bank A/S, Skelagervej 15, 9000 Aalborg.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af klage over en ydelse købt online. Klage indgives på http://ec.europa.eu/odr . Ved indgivelse af klage skal bankens e-mailadresse sparnord@sparnord.dk angives.

Skulle dialogen med Bankens klageansvarlige ikke føre til enighed, skal du rette din klage til online Pengeinstitutankenævnet, St. Kongensgade 62, 2.sal, 1264 Købehavn K.

Ud over på Spar Nords hjemmeside fremgår klagevejledningen af Spar Nords almindelige forretningsbetingelser på de respektive forretningsenheder.