God skik for forsikringsformidling

Spar Nord Bank A/S
Skelagervej 15
9000 Aalborg

formidler forsikringer gennem If Skadeforsikring og AIG Europe S.A. og banken yder rådgivning om forsikringsprodukter.

Registrering Spar Nord Bank er forsikringsformidler efter de gældende bestemmelser. Finanstilsynet vil oprette og føre et offentligt register over virksomheder, der har fået tilladelse som forsikringsformidler, jf. lov om forsikringsformidling, med ikrafttrædelse 1 oktober 2018. Samarbejdsaftaler:
Spar Nord Bank A/S har indgået en samarbejdsaftale med If Skadeforsikring og AIG Europe S.A. om formidling af rejseforsikrings- og købsforsikringsprodukter. Udbyderne af forsikringerne er If Skadesforsikring og AIG Europe S.A., som banken således handler på vegne af.

Ejeroplysninger:
Spar Nord Bank A/S ejer ikke en direkte eller indirekte andel på 10 procent eller mere af stemmerettighederne eller kapitalen i  If Skadeforsikring, filial af If Skadeförsäkring AB (publ), CVR-nr: 2420 3212 og AIG Europe S.A..

If Skadesforsikring og AIG Europe S.A., ejer ikke direkte eller indirekte en andel på 10% eller mere af stemmerettighederne eller kapitalen i Spar Nord Bank A/S.

Rådgivning
Spar Nord Bank A/S yder rådgivning på basis af en objektiv og personlig analyse.

Spar Nord Bank har en kontraktretlig forpligtelse til at benytte If Skadesforsikring og AIG Europe S.A.. 

Aflønning
Spar Nord Bank A/S modtager ingen provision eller anden betaling for solgte forsikringer gennem samarbejdet med If Skadesforsikring og AIG Europe S.A..

Forsikringsselskaber hvori, der tegnes forsikringer:
If Skadesforsikring, filial af Skadeförsikring AB
Stamholmen 159
2650  Hvidovre

If Skadeforsikring er i tilfælde af forsikringsselskabets konkurs omfattet af Garantifonden for skadeforsikringsselskaber.

AIG Europe S.A. dansk filial af AIG Europe S.A. Luxemburg
Osvald Helmuths Vej 4
2000  Frederiksberg

AIG Europe, dansk filial af AIG Europe S.A, Luxemburg er medlem af garantifonden for skadeforsikringsselskaber.

Klagevejledning:
Det er vores mål, at alle kunder i Spar Nord til enhver tid oplever nærværende, kompetent og fejlfri rådgivning - og at dette afspejler sig i kundetilfredsheden.

Skulle du alligevel være utilfreds med en sag - eller med os - håber vi, at du i første omgang vil drøfte sagen med din egen rådgiver i den lokale bank (afdeling), hvor du er kunde.

Hvis du herefter fortsat er uenig i Spar Nords behandling af din henvendelse eller resultatet heraf, kan du kontakte Bankens klageansvarlige. Du kan bede din afdeling om at blive henvist, eller du kan kontakte den klageansvarlige direkte. Du kan skrive til den klageansvarlige på klageansvarlig@sparnord.dk eller Spar Nord Bank A/S, Skelagervej 15, 9000 Aalborg.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af klage over en ydelse købt online. Klage indgives på http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af klage skal bankens e-mailadresse sparnord@sparnord.dk angives.

Skulle dialogen med Bankens klageansvarlige ikke føre til enighed, skal du rette din klage til online Pengeinstitutankenævnet, St. Kongensgade 62, 2.sal, 1264 København K.

Ud over på Spar Nords hjemmeside fremgår klagevejledningen af Spar Nords almindelige forretningsbetingelser på de respektive forretningsenheder.

Ankenævnet for forsikring
Du har også mulighed for at kontakte forsikringsselskabet, hvis du er utilfreds med din sag. Hvis du efter din henvendelse til forsikringsselskabet fortsat ikke er tilfreds, kan du klage til:

Ankenævnet for Forsikring
Anker Heegaards Gade 2
1572 København V Telefon
33 15 89 00, kl. 10-13.
www.ankeforsikring.dk

Klager til Ankenævnet skal indsendes på et særligt klageskema, der kan rekvireres hos forsikringsselskabet eller Ankenævnet. Det koster et mindre gebyr. Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvis medhold i klagen eller nævnet afviser at behandle klagen.