Forvaltning

Det er ikke alle mennesker, der kan eller må håndtere deres egen økonomi. Derfor kræver loven, at udvalgte formuer bliver bestyret af en godkendt forvaltningsafdeling i et pengeinstitut, og det er Spar Nord. Læs her, hvem der ifølge loven skal have deres midler placeret i en forvaltningsafdeling, og hvad vi kan hjælpe dig med i Spar Nord Forvaltning

Mindreårige med en formue

Hvis en person under 18 år modtager en erstatning, en arv eller en pengegave på mere end 75.000 kroner, skal pengene ifølge loven placeres i en godkendt forvaltningsafdeling, indtil barnet fylder 18 år og selv kan råde over pengene. Det har til formål at sikre, at den umyndiges økonomiske interesser bliver varetaget bedst muligt, heriblandt at personens formue bliver bevaret og giver et rimeligt afkast.

Det kan vi hjælpe med
Er du værge eller forælder til et barn, som har formue under forvaltning, hjælper vi dig med værgemålets daglige økonomi og investeringsrådgivning, så  investeringen kommer til at bringe mest mulig gavn for den person, du er værge for.

Voksne under værgemål

Hvis en person over 18 år ikke er i stand til at varetage sin egen økonomi, skal pengene opbevares i en godkendt forvaltningsafdeling, hvis formuen overstiger 75.000 kroner. Det skal sikre, at personen under værgemål får varetaget sine økonomiske interesser bedst muligt, heriblandt at personens formue bliver bevaret og giver et rimeligt afkast.

Det kan vi hjælpe med
Er du værge for en voksen med en formue under forvaltning, hjælper vi dig med værgemålets daglige økonomi og investeringsrådgivning, så investeringen kommer til at bringe mest mulig gavn for den person, du er værge for.

Personer med båndlagt arv og gave

Hvis du modtager en båndlagt arv eller pengegave, betyder det, at du som ejer ikke kan råde over pengene før det tidspunkt, der fremgår af testamentet eller gavebrevet. Båndlagt arv skal placeres i en godkendt forvaltningsafdeling, indtil pengene ifølge testamentet må frigives til dig. For båndlagte gaver er det op til gavegiveren, om pengene skal forvaltes af en forvaltningsafdeling indtil frigivelsestidspunktet. Det skal sikre, at ønsket for testamentet eller gavebrevet bliver opfyldt.

Det kan vi hjælpe med
Selvom du endnu ikke råder over din arv eller pengegave, er det stadig dig, der bestemmer, hvordan pengene skal investeres, ligesom du kan bruge indtægter fra et eventuelt afkast. I Spar Nord Forvaltning hjælper vi dig både med investering og juridiske spørgsmål.

Fonde

En ikke-erhvervsdrivende fond med en formue på over en million kroner skal som udgangspunkt have sine kontante midler og værdipapirer placeret i en godkendt forvaltningsafdeling, medmindre andet fremgår af fondens vedtægter. Det skal sikre, at fonden bliver administreret i
overensstemmelse med fondens formål og vedtægter.

Det kan vi hjælpe med
Som bestyrelse bestemmer I selv, hvor involverede I ønsker at være i den løbende investeringspleje. Enten kan I selv foretage investeringerne på basis af vores rådgivning, men I kan også overlade det hele til os. Derudover kan vi også tilbyde hjælp til driftsopgaver såsom at udbetale legater og honorarer samt at udarbejde fondens selvangivelse og årsregnskab. Ønsker bestyrelsen kun at overlade nogle af opgaverne til Spar Nord Forvaltning, er det også en mulighed.

Få hjælp til forvaltning af midler

I Spar Nord Forvaltning er dine forvaltede midler i trygge hænder. Vi er godkendt af Civilstyrelsen til at administrere og investere midler, som ifølge loven skal bestyres af en godkendt forvaltningsafdeling. Blandt andet stiller vi med et hold af professionelle investeringseksperter, som overvåger markederne dagligt og optimerer investeringerne herefter. Det er dine ønsker og behov, der sætter retningen for vores arbejde. Vi stræber efter at finde individuelle løsninger, der giver dig maksimalt afkast og letter det administrative arbejde.

Brug for rådgivning?

Har du brug for et godt råd eller en hjælpende hånd? Så kontakt Spar Nord Forvaltning.