Priser

Prisinformation - bankens priser for serviceydelser

Se alle i kategorien

Gebyroplysning for betalingskonti

Når du opretter en betalingskonto, får du udleveret et oplysningsdokument med gebyrer for tjenesteydelser knyttet til betalingskontoen. Du kan finde oplysningsdokumenterne her sammen med en ordliste, der forklarer de begreber, som vi anvender i dokumenterne.

Se alle i kategorien