Publiceret d. 17.04.2018

Spar Nord og Debito gør op med velkendt inkassoudfordring

Som et led i Spar Nords innovationsstrategi investerer banken nu et millionbeløb i den lovende startup Debito, der har succes med en enkel og digital platform målrettet virksomheder med mindre inkassosager. Debito har allerede inddrevet knap 20 millioner kroner på vegne af sine kunder svarende til en succesrate på 86 procent, og løsningen skal nu komme langt flere af Spar Nords erhvervskunder og andre SMV’er til gavn.

Den aalborgensiske startup Debito er siden etableringen i 2015 lykkedes med at udvikle en digital inkassoplatform, der gør det muligt at oprette en inkassosag på få minutter. Det er som udgangspunkt omkostningsfrit for Debitos kunder at køre sagen, men når inddrivelsen i 86 procent af tilfældene lykkes, udløser det et honorar til Debito. Inkassoløsningen har vist sig at have en tiltrækningskraft over for typisk mindre virksomheder, der netop har manglet en enkel og økonomisk løsning til at inddrive mindre ubetalte regninger. Debito er dermed godt i gang med at skabe et nyt marked for små inkassosager, og det er de perspektiver, som nu har fået Spar Nord til at investere i løsningen.

Debito har blandt andet arbejdet med idéen til en digital inkassoplatform på Spar Nords hackathons, og har siden sommeren 2017 haft kontor i Spar Nords hovedsæde i Aalborg som en del af bankens incubator program.

- Vi har at gøre med en startup, som vi via vores incubator program har fået et særdeles godt kendskab til og samarbejde med, og som har bevist et reelt potentiale i markedet. Derfor er vi overbeviste om, at vi med den her kapitalindsprøjtning og fortsat samarbejde kan gøre Debito til en løsning, som rigtig mange af Spar Nords erhvervskunder og andre SMV’er vil sætte pris på, siger direktør for Kommunikation og Forretningsudvikling i Spar Nord Ole Madsen.

Markedet for ubetalte fakturaer vurderes alene i Danmark at løbe op i 30 milliarder kroner årligt, men ifølge Ole Madsen er Debitos vækstpotentiale ikke begrænset til Danmark, og planen er derfor, at løsningen og forretningsmodellen også skal afprøves uden for landets grænser.

Revisorer: Ubetalte regninger til stor gene
Hos rådgivnings- og revisionsvirksomheden BDO, der er et af landet største revisionsselskaber, blandt andet med speciale i SMV-segmentet, bekræfter Head of Transformation Audit, Senior Partner og statsautoriseret revisor Claus Bonde Hansen, at ubetalte regninger er til stor gene for virksomhederne:

- Det er en klassisk udfordring især for små og mellemstore virksomheder, og derfor er det meget relevant. De små og mellemstore virksomheder har fokus på salg og produktion, men i mindre grad på administrative opgaver som opfølgning, betalinger og udeståender. Men det er der rigtig god grund til at have, for selv om tabet i sig selv kan synes lille, udgør det typisk en betragtelig andel af indtjeningen, og udover at det kan udgøre et potentielt tab, er det også ensbetydende med dårligere likviditet.

Næste skridt: Produktforbedring og skalering
I forlængelse af Spar Nords investering kan Debitos to stiftere Christoffer Baadsgaard og Morten Holst Henriksen nu fortsætte udviklingen af den nye inkassoplatform og sætte handling bag planerne om at udbrede løsningen i både Danmark og udlandet.

- Vores foreløbige erfaringer tyder på, at rigtig mange af Spar Nords erhvervskunder og andre virksomheder i Danmark vil tage godt imod løsningen, og så arbejder vi på en række muligheder for at gøre løsningen endnu mere tilgængelig – eksempelvis ved integration til netbank, uddyber Christoffer Baadsgaard og tilføjer afsluttende:

- Og så har vi jo at gøre med et produkt, der relativt let lader sig skalere, så via samarbejdet med Spar Nord er vi i fuld gang med at afsøge mulighederne for samarbejde om udbredelse af løsningen i blandt andet Norge, Sverige, Tyskland og England.

Debito fortsætter indtil videre med at drive virksomheden fra kontoret i Spar Nords hovedsæde.

Læs mere om Debito lige her.

Del artiklen