Efter store tab på pensionsordninger: Skattefrit afkast på over 600 mia. kroner på vej til danskerne

I 2022 tabte danskerne 612 mia. kroner på deres pensionsordninger. Men da negative afkast i et år kan modregnes i kommende års positive afkast, kommer det dem nu til gode. Positive afkast på en pensionsopsparing skal normalt beskattes med 15,3 procent, men på grund af sidste års tab skal danskerne først betale skat igen, når afkastet overstiger sidste års tab.

Grafik · Nyhedsrummet · 1600X900 Px · Pension

Selvom pensionsopsparinger for langt de fleste danskere er en langsigtet investering, er det ikke sjovt at se pensionsopsparingen skrumpe, som det var tilfældet for mange sidste år. Samlet set tabte danskerne ifølge Nationalbanken 612 mia. kroner af pensionsformuen, som således er faldet til 3.754 mia. kroner ved udgangen af 2022 – og det har betydning for, hvordan dit pensionsafkast i år bliver beskattet.

Langt de fleste danskere får beskattet deres afkast på pensionsordninger med 15,3 procent i såkaldt pensionsafkastskat – PAL – som automatisk trækkes fra pensionsopsparingen og afregnes til Skat. I et år med negativt afkast bliver du ikke beskattet, og faktisk skal du først betale skat igen, når dit afkast overstiger sidste års minus.

- Har du haft et negativt afkast i et år, betaler du naturligvis ikke pensionsafkastskat. Derimod kan du glæde dig over, at det negative afkast bliver modregnet i et senere års positive afkast, inden du igen skal betale skat. Det betyder, at du først skal betale skat af dit afkast igen, når dit positive afkast overstiger tidligere års negative afkast, forklarer seniorrådgiver Mia Eskebjerg fra AP Pension.

Når danskerne sidste år tabte 612 mia. kroner, skal deres opsparinger over en bred kam vokse med 612 mia. kroner igen, før de skal begynde at betale pensionsafkastskat. Det svarer til et afkast på intet mindre end 16 procent.

- Hvis ikke vi havde haft et 2022 med negativ udvikling, ville et afkast på 612 mia. kroner betyde, at danskerne samlet set skulle betale 94 mia. kroner i pensionsafkastskat, da trækprocenten er 15,3. Så lidt populært kan man sige, at danskerne har 94 mia. kroner i pensionsafkastskat til gode, og selvom vi i år har set stigende afkast, er der fortsat lange udsigter til, at danskerne - set over en bred kam - igen skal betale skat af pensionsafkastet, siger pensions- og investeringskonsulent i Spar Nord, Michael Mehlsen Sørensen.

Ifølge de nyeste tal fra Danmarks Statistik er en gennemsnitlig pensionsformue på cirka 890.000 kroner, og hvis den almindelige dansker har haft et negativt afkast på 14 procent, vil pensionsformuen være skrumpet med omtrent 125.000 kroner i 2022, som så kan modregnes de kommende år, før der igen skal betales afkastskat.

- Det første halve år har afkastet i gennemsnit for en pensionskunde med moderat risiko og 20 år til pension været lige over syv procent på tværs af selskaber ifølge en afkastsammenligning fra analysehuset Nikolaj Holdt Mikkelsen. Der er med andre ord stadig et godt stykke vej til, at mange danskere igen skal betale skat af deres pensionsafkast, fortæller Mia Eskebjerg fra AP Pension.

Med udgangspunkt i et afkast på foreløbig syv procent vil danskerne fortsat have cirka 53 mia. kroner til gode i afkastskat og dermed et skattefrit afkast på omkring 344 mia. kroner. I eksemplet svarer det til, at der stadig vil være omkring 71.000 kroner at hente i afkast, før der igen skal betales skat.

Faktaboks:
En almindelig dansker med en pensionsformue på 890.000 kroner og 20 år til pension:

  • Negativt afkast i 2022 (-14%): -125.000 kroner
  • Foreløbigt positivt afkast i 2023 (7%): 54.000 kroner
  • Positivt afkast til gode: 71.000 kroner
  • Pensionsafkastskat til gode (PAL-skat på 15,3%): 11.000 kroner

Danskernes samlede pensionsformue i 2021 på 4.366 mia. kroner:

  • Negativt afkast i 2022 (-14%): -612 mia. kroner
  • Foreløbigt positivt afkast i 2023 (7%): 268 mia. kroner
  • Positivt afkast til gode: 344 mia. kroner
  • Pensionsafkastskat til gode (PAL-skat på 15,3%): 52,6 mia. kroner
Publiceret d.
24. august 2023