Gå til hovedindhold

Singlerne halter fortsat efter par på pensionsfronten

En stadigt større andel af danskerne lever alene, og selvom deres pensionsformuer vokser, er de fortsat markant mindre end tilsvarende for personer, der lever i parforhold, viser en ny analyse fra Spar Nord.

Jan · Nyhedsrummet · Single · Pension

Enlige ser frem til pensionen med færre penge stående på pensionsopsparingen sammenlignet med folk i parhold. I 2021 havde knap en tredjedel (31,2 procent) af enlige i alderen 60-64 år således en pensionsformue på over 1,2 millioner kroner, mens det samme gjorde sig gældende for godt halvdelen (49,1 procent) af personer i parforhold.

Det viser en analyse fra Spar Nord, som har bearbejdet nye tal fra Danmarks Statistik, og ifølge Spar Nords cheføkonom er der flere årsager til forskellen:

- Det er muligt for par at splitte mange udgifter, hvorimod singler står alene med at betale faste udgifter såsom husleje og forsikringer, og af den grund vil enlige generelt set have et mindre rådighedsbeløb at gøre med – og det betyder, at der er færre penge til pensionsindbetalingerne, fortæller cheføkonom hos Spar Nord, Jens Nyholm og fortsætter:

- Både blandt samlevende og enlige er andelen med større pensionsopsparinger vokset de senere år som følge af den positive økonomiske udvikling, hvor fx det danske aktiemarked siden 2014 er steget med hele 140 procent. Men der er ikke noget, der tyder på, at de enlige haler ind på de samlevende.

Den store pensionsforskel mellem enlige og samlevende kan desuden mærkes som aldrig før. Der er nemlig rekordmange enlige i Danmark. Nærmere bestemt hele 1.721.825 ifølge Danmarks Statistik, hvilket er omtrent 14 procent flere end for ti år siden.

Det stigende antal enlige kan dog glæde sig over reglerne for udbetaling af folkepensionens tillægsbeløb, hvor enlige modtager næsten samme beløb, som det folk i parforhold får udbetalt tilsammen.

Mænd i parforhold trækker yderligere fra
Mens der er stor forskel på enlige og pars pensionsopsparinger, gør det samme sig gældende internt i parforholdene. Ifølge analysen er andelen af mænd i parforhold med store pensionsopsparinger markant højere end, hvad der er tilfældet for kvinder – og gabet er blot blevet udbygget de seneste fem år.

Af de nyeste tal fremgår det, at 55,2 procent af 60-64-årige mænd i parforhold har en pensionsformue på over 1,2 millioner kroner, mens det i 2015 var tilfældet for 36,3 procent. For kvinder er andelen i dag vokset til 42,9 fra 29,9 procent i samme periode.

- En af årsagerne til forskellen, som vi generelt ser på tværs af aldersgrupper, er formentlig, at mænd i gennemsnit har en højere indkomst. Derudover har det traditionelt set været kvinden, som har afholdt størstedelen af barslen og oftere har valgt at gå på deltid for at få familielivet til at hænge sammen, og dét har en betydning for pensionsopsparingens størrelse, særligt fordi kvinder har et dårligere udgangspunkt har fået mindre ud af renters renteeffekten på det akkumulerede afkast, forklarer Jens Nyholm og tilføjer:

- Derfor bliver det også interessant at se, hvorledes de nye barselsregler påvirker kønnenes pensionsformue, selvom dét alene ikke nødvendigvis rykker meget på billedet – men i kombination med øvrige forhold såsom et tiltagende fokus på emnet, samt et højere uddannelsesniveau blandt kvinder, er det muligt, at vi på den lange bane kommer til at se gabet skrumpe.

Blandt enlige er forskellen på kvinder og mænds pensionsformue til gengæld meget mindre. Ifølge analysen har 31,1 procent af enlige kvinder i alderen 60-64 år en pensionsopsparing på 1,2 millioner kroner eller derover, mens det gælder for 31,5 procent af mændene i samme aldersgruppe.

Fordelingen af pensionsformuer blandt 60-64-årige:
Kilde: Danmarks Statistik

Fordelingen af pensionsformuer blandt par i alderen 60-64-årige
Kilde: Danmarks Statistik

Fordelingen af pensionsformuer blandt enlige i alderen 60-64-årige
Kilde: Danmarks StatistikPubliceret d.
19. oktober 2022