Så meget kan du få ud at starte pensionsopsparingen tidligt

7450 SKM · Nyhedsrummet · Pension

Der er meget at hente ved at indbetale til pension i en ung alder, viser en ny analyse fra Spar Nord baseret på aktuelle lønstatistikker. Mens en 30-årig med en gennemsnitsløn skal indbetale knap 16 procent månedligt til pension for at opretholde en stabil økonomi som pensionist, vil en person, der starter som 40-årig, skulle indbetale knap 24 procent om måneden.

Selvom folk i 30’erne og 40’erne har lange udsigter til pensionistlivet, er det alligevel vigtigt at komme i gang med at indbetale til pensionen. Det kan nemlig have stor betydning, om du starter med at spare op i dit tidlige arbejdsliv eller venter, viser en ny analyse fra Spar Nord.

Mange pensionsselskaber anbefaler, at du indbetaler til pension, så du kan få udbetalt, hvad der svarer til cirka 80 procent af din tidligere indkomst. Ifølge tal fra Danmarks Statistik har en dansker i gennemsnit en løn på 383.300 kroner om året som 30-årig, og for at imødekomme anbefalingen vil en 30-årig skulle indbetale knap 16 procent af sin løn om måneden, svarende til 5.000 kroner.

- Når du har mange år på arbejdsmarkedet, er det naturligvis svært at forudse, hvilken indkomst du vil have, umiddelbart inden du går på pension. Men sparer du op til din pension i en ung alder – og løbende følger anbefalingen i øvrigt – har pengene flere år til at trække renter og renters rente, så du ikke pludselig skal til at indbetale markant mere for at opnå en tilpas stor nok pensionsformue til at opretholde din levestandard, når du trækker dig tilbage fra arbejdsmarkedet, siger pensionskonsulent hos Spar Nord, Michael Mehlsen Sørensen og tilføjer:

- I dette tilfælde vil den 30-årige have en samlet pensionsformue på 3,2 millioner kroner som målsætning, og det vil kræve en indbetaling på cirka 2,58 millioner kroner, mens renters rente vil løbe op i hele 656.000 kroner, hvilket svarer til omkring en femtedel af pensionsformuen. Det sker ud fra en forudsætning om, at der vil være en årlig inflation på to procent og afkast på tre procent om året.

Venter man derimod med at starte pensionsindbetalingen, til man er 40 år, og har man en gennemsnitsløn svarende til aldersgruppen på 470.500 kroner om året ifølge Danmarks Statistik, skal man indbetale næsten 24 procent af sin løn hver måned for imødekomme anbefalingen.

- Regner vi på, hvilken betydning det har at vente ti år med at påbegynde indbetalingerne, er det bestemt ikke uvæsentligt. I beregningerne tager vi højde for, at en 40-årig i gennemsnit har en højere løn end en 30-årig, og det vil tilsvarende også betyde, at målet for den ønskede pensionsformue i kroner og øre bliver højere, da denne fortsat skal udgøre 80 procent af den nuværende indkomst, forklarer Michael Mehlsen Sørensen og uddyber:

- Så selvom en 40-årig i gennemsnit tjener mere, vil personen skulle indbetale en væsentlig større andel af sin indkomst til pension, hvilket vil være 24 procent svarende til 9.322 kroner hver måned, hvis vedkommende skal kunne leve op til anbefalingen.

I den forbindelse fremhæver Michael Mehlsen Sørensen, at indbetalingerne naturligvis ville være mindre, hvis den 40-årig var begyndt at spare op tidligere og således havde en eksisterende opsparing at bygge videre på:

- Hvis den 40-årige derimod var startet i en alder af 30 år med at indbetale de 5.000 kroner hver måned og var fortsat med samme beløb i ti år, ville personen have en pensionsformue på cirka 634.000 kroner og kunne ”nøjes” med at indbetale 19 procent af sin løn for at imødekomme anbefalingen som 40-årig. Det hænger naturligvis sammen med, at en del af den ønskede pensionsformue allerede er indbetalt, men også at den opsparing har trukket renter i perioden, siger han og tilføjer afsluttende:

- Når du venter med at indbetale til din pension, mister du også fordelen ved renters rente-effekten, og du skal derfor selv gøre en større indsats for at opnå den ønskede pensionsformue.

Tabel: Pensionsindbetaling

Forudsætninger

30 år

40 år

Folkepension (2024)

83.136 kr.

83.136 kr.

ATP (2024)

28.119 kr.

28.119 kr.

Målet (80% af nuværende løn)

306.640 kr.

376.400 kr.

 

Pensionsindbetaling

30 år

40 år

Forventet folkepensionsalder

73 år

73 år

Ønsket pensionsalder 

73 år

73 år

Gennemsnitlig årsløn 

383.300 kr.

470.500 kr.

Månedlig indbetaling

5.000 kr. 

9.322 kr.

Nuværende opsparing

0 kr.

0 kr.

Årlig rente efter pensionsafkast

3,00 %

3,00 %

Årlig inflation

2,00 %

2,00 %

Værdi på udbetalingstidspunkt

5.283.081 kr.

6.345.894 kr.

Værdi i nutidskroner på udbetalingstidspunkt

3.236.013 kr.

4.391.405 kr.

Forventet levealder

91 år

91 år

Kilde: Spar Nord

Om undersøgelsen
Beregningerne tager udgangspunkt i 2022-tal fra Danmarks Statistik for løn i gennemsnit blandt personer med indkomsttypen og for aldersgrupperne 30-34 år og 40-44 år.

Ud fra det har Spar Nord beregnet, hvor meget en 30-årig med gennemsnitsløn skal indbetale hver måned til pension for at opnå en pensionsformue, der svarer til 80 procent af personens indkomst. Tilsvarende har Spar Nord lavet samme beregninger for en person på 40 år med en gennemsnitsløn, som ikke har en pensionsopsparing i forvejen.

Publiceret d.
22. marts 2024