Publiceret d. 14.04.2020

Rekordmange familier flytter under samme tag

Flere vælger ifølge en ny analyse at flytte sammen med andre familier. Udviklingen er særligt fremtrædende i hovedstadskommunerne, hvor antallet af personer, der bor sammen med andre familier, er mere end fordoblet i flere kommuner.

Kollektiver og bofællesskaber er blevet en populær boform blandt danskerne. Ifølge en ny analyse fra Spar Nord baseret på tal fra Danmarks Statistik er antallet af personer bosiddende i en husstand bestående af flere familier steget med hele 31 procent de seneste ti år. I dag bor 392.000 personer således i en flerfamiliebolig, og det er rekord siden statistikkens start i 2010. 

Udviklingen er særligt fremtrædende i hovedstadsområdet, der rummer de kommuner med den største vækst i antallet af personer bosiddende i en flerfamiliehustand. I 2010 boede 95.315 personer i flerfamilieboliger i Region Hovedstaden, mens antallet steg til knap 135.000 personer i 2019 svarende til en stigning på 42 procent. Stigningen er størst i kommunerne Glostrup, Ishøj og Vallensbæk, hvor antallet af samboende familier er mere end fordoblet i samme periode. 

- En af årsagerne bag udviklingen er formentligt de seneste års stigende ejendomspriser. Man får generelt mindre bolig for pengene, og det gælder særligt i Region Hovedstaden, som ni af de kommuner, hvor udviklingen i antallet af samboende personer er mest fremtrædende, alle er en del af. Udviklingen i især Region Hovedstaden hænger også delvist sammen med en høj vækst i antallet af beboere generelt, men det er langt fra hele forklaringen, fortæller cheføkonom i Spar Nord Jens Nyholm.

Ifølge de seneste tal fra Finans Danmark er kvadratmeterpriserne på eksempelvis parcel- og rækkehuse i Region Hovedstaden steget med 38 procent siden 2010, mens priserne på lejligheder er steget med 72 procent i samme periode.

- Årsagerne bag udviklingen skal dog ikke kun findes i udsigten til økonomiske fordele. Børnefamilierne kan eksempelvis se en stor værdi i at flytte sammen med ligesindede familier eller bedsteforældre, som kan hjælpe til med at passe og hente børn, mens unge studerende, som der også er mange af i hovedstaden, typisk lægger stor vægt på fællesskab og dermed anser et kollektiv som en attraktiv boform, vurderer Jens Nyholm.

Antallet af personer bosiddende i en flerfamiliehustand er også steget i de øvrige regioner. I Syddanmark er antallet af samboende familier vokset med 29 procent siden 2010, mens det i Region Sjælland er steget med 28 procent i samme periode. I Region Midtjylland og Region Nordjylland er antallet ligeledes steget med henholdsvis 26 procent og 13 procent.

Pensionister vælger i stigende grad kollektivet
Kigger man på aldersfordelingen, er det særligt de nyligt pensionerede, som ifølge analysen vælger at flytte sammen på tværs af familier. Siden 2010 er antallet af personer i aldersgruppen 70 til 79 år, der bor i en flerfamiliebolig, steget med 74 procent. Også blandt de ældre er udviklingen mest iøjnefaldende i Region Hovedstaden, og faktisk lever en tredjedel af de personer i aldersgruppen, som er bosiddende i en fællesbolig, i hovedstadsområdet.

- Udviklingen er præget af, at der i perioden er blevet flere ældre, men det er kun en mindre del af forklaringen, da udviklingen blandt ældre, som vælger at bo sammen med andre, overstiger befolkningsvæksten for aldersgruppen 70 til 79 med 28 procentpoint, forklarer Jens Nyholm og uddyber:

- Igen kan de stigende boligpriser godt spille ind. Men det hænger formentligt også sammen med, at mange ældre flytter i seniorbofællesskaber, som er blevet mere og mere populære. Måske er det de gamle 68’ere, der igen har fået smag for livet i et kollektiv, afslutter Jens Nyholm med et smil.

Også de 25 til 29-årige vælger i særlig grad at flytte sammen med andre familier. I 2010 boede godt 27.000 personer i en flerfamiliehusstand, mens antallet steg til 42.000 personer sidste år svarende til en stigning på 54 procent.

Antal personer bosiddende i en flerfamiliehusstand fordelt på regioner

Region 2010 2019 Procentvise forskel
Hovedstaden 95.315 134.876 42 pct.
Syddanmark 56.105 72.459 29 pct.
Sjælland 58.398 74.774 28 pct.
Midtjylland 61.415 77.398 26 pct.
Nordjylland 28.764 32.473 13 pct.
Hele landet 299.997 391.980 31 pct.

Kilde: Danmarks Statistik

Kommuner med størst procentvise stigning i antallet af personer bosiddende i en flerfamiliehusstand:

Kommune 2010 2019 Procentvise forskel
Glostrup 797 1.685 111 pct.
Ishøj 1.388 2.922 111 pct.
Vallensbæk 1.139 2.318 104 pct.
Hvidovre 2.666 5.264 97 pct.
Rødovre 1.673 3.122 87 pct.
Høje-Taastrup 3.659 6.498 78 pct.
Albertslund 1.524 2.673 75 pct.
Brøndby 1.747 2.993 71 pct.
Tårnby 2.395 4.023 68 pct.
Greve 2.918 4.714 62 pct.

Kilde: Danmarks Statistik

Personer bosiddende i en flerfamiliehusstand fordelt på alder

Aldersgruppe 2010 2019 Procentvise forskel
18-24 år 32.512 43.207 33 pct.
25-29 år 27.282 42.094 54 pct.
30-39 år 40.219 49.912 24 pct.
40-49 år 43.974 48.038 9 pct.
50-59 år 47.626 69.899 47 pct.
60-69 år 33.079 44.582 35 pct.
70-79 år 12.669 22.017 74 pct.
80-89 år 5.207 6.396 23 pct.
90 år og derover 921 1.047 14 pct.

Kilde: Danmarks Statistik

Del artiklen