Gå til hovedindhold
  • Nyhederarrow-right-1
  • Mange danskere udsætter folkepensionen, men ny lov giver anledning til genovervejelse, mener formuekonsulent

Mange danskere udsætter folkepensionen, men ny lov giver anledning til genovervejelse, mener formuekonsulent

Med vedtagelsen af lovforslag L 117 bliver folkepensionen ikke længere modregnet erhvervsindtægt, og det giver de mange danskere, der har valgt at udsætte folkepensionen, mulighed for markant at øge deres indkomst på den korte bane. Konkret kan fx enlige øge deres månedlige indkomst med godt 14.500 kroner før skat.

Nyhedsrummet · Senior · Erhvervsaktiv

122.004 kroner per kalenderår. Det har indtil nu været grænsen for, hvor meget du som folkepensionist må tjene som erhvervsindkomst uden at blive sat ned i pensionstillæg. De regler er med vedtagelsen af lovforslag L 117 den 1. juni snart fortid.

Det er godt nyt for de danskere, der i dag oplever, at deres folkepension reduceres som følge af deres erhvervsindtægt, men vedrører særlig også det stigende antal danskere, der gennem de senere år har valgt at udsætte folkepensions udbetaling. Ifølge ATP gælder det for godt 10 procent af de seneste folkepensionistårgange.

Er man en af dem, kan man med den ny lov med fordel overveje at opstarte udbetalingen af folkepensionen. Det mener formuekonsulent Søren Godskesen fra Spar Nord.

- Når man udsætter udbetalingen af sin folkepension, belønnes man med en højere folkepension via et såkaldt ventetillæg, hvis størrelse afhænger af, hvor mange år folkepensionen udsættes. Det er en attraktiv mulighed for mange, men bør altid bero på en risikovurdering, da udbetaling af ventetillægget ophører ved dødsfald, og den optjente økonomiske gevinst udbetales ikke til arvingerne. De nye regler vil for nogle være en rigtig god anledning til at genoverveje udskydelsen af folkepensionsudbetalingen, siger han og fortsætter:

- Der vil selvfølgelig fortsat som udgangspunkt være en pæn økonomisk gevinst ved at vente og dermed gøre sig fortjent til ventetillægget, men med de nye regler vil man kunne øge sin indkomst på den korte bane ganske mærkbart. Den øgede indkomst kan så bruges til at forsøde tilværelsen, men man kan jo også vælge at spare dem op eller investere dem og på den måde få mere sikkerhed for, at pengene ikke bare forsvinder ud i den blå luft, hvis man ulykkeligvis skulle gå bort, før man har indløst sit fulde ventetillæg.

Ifølge borger.dk lyder folkepensionen for enlige på 14.439 kroner og for gifte eller samlevende på 10.657 kroner om måneden før skat. Ifølge Danmark Statistik er den gennemsnitlige erhvervsindkomst for personer med indkomsttypen mellem 65 og 69 år godt 23.500 kroner om måneden, og enlige med den indkomst kan dermed øge sin månedlige indtægt med hele 61 procent med de nye regler.

- Dertil kommer effekten af deres i forvejen optjente ventetillæg, der eksempelvis kan udbetales i form af et engangstillæg plus et højere pensionstillæg i 10 år. Det vel at mærke oveni folkepensionen og deres aktuelle erhvervsindtægt, så det vil få meget mærkbare positive konsekvenser for privatøkonomien på kort sigt, siger Søren Godskesen.

Publiceret d.
7. juni 2023